Kørsel til læge og speciallæge

Hånd med stok - www.colourbox.dk
Rebild Kommune udbetaler befordringsgodtgørelse ved kørsel til praktiserende læge eller speciallæge til pensionister, der ikke kan anvende kollektive transportmidler.

Kørselskontoret er åbent på hverdage kl. 8.00 - 14.00

Telefon nr.  99 88 75 83

Er du pensionist, kan du få befordringsgodtgørelse til den billigst mulige transportform, hvis udgiften overstiger 25 kr.

 Du skal opfylde følgende betingelser:

  • Du modtager social pension.
  • Du er tilmeldt sygesikringsgruppe 1.
  • Du har ikke mulighed for at anvende kollektiv transport på grund af helbredsmæssige forhold.
  • Befordringen skal ske i forbindelse med undersøgelse eller behandling ved praktiserende læge eller nærmeste speciallæge.

Borgerservice afgør, om du opfylder betingelserne, når du første gang henvender dig og ansøger om befordringsgodtgørelse.

Sådan bestiller du befordring

  • Kontakt Borgerservice på telefon 99 88 75 83 senest kl. 14.00 dagen før lægebesøget. Husk at oplyse, hvis du har behov for at medbringe et hjælpemiddel.
  • Hvis du er berettiget til kørsel, bestiller Borgerservice en taxa via NT’s kørselskontor.
  • Borgerservice oplyser dig om afhentningstidspunktet. Vær klar i god tid før afhentning.
  • Du kan blive afhentet op til 15 minutter senere end det oplyste tidspunkt.
  • Kørslen koordineres med andre, der skal til læge, så du kan risikere, at skulle køre en omvej.
  • Du kan risikere, at du ankommer op til 30 minutter før konsultationen.

Hvis du har akut behov for kørsel til læge indenfor konsultationstiden, så ring til Borgerservice.

Hvis du skal til lægevagten, så skal du i første omgang selv bestille og betale en taxa. Efterfølgende kan du søge om befordringsgodtgørelse ved at sende din kvittering til Borgerservice. Ved refusion vil beløbet blive overført til din Nemkonto i løbet af 1-2 uger.

Klagevejledning

Du kan klage over en afgørelse til Patientombuddet, Finsensvej 15, 2000 Frederiksberg.

Klagen skal indgives senest 4 uger efter, at du har fået meddelelse om afgørelse.

Menu