Kørsel til læge og speciallæge

Hånd med stok - www.colourbox.dk
Rebild Kommune udbetaler befordringsgodtgørelse ved kørsel til praktiserende læge eller speciallæge til pensionister, der ikke kan anvende kollektive transportmidler.

Kørselskontoret er åbent på hverdage kl. 8.00 - 14.00

Telefon nr.  99 88 75 83

Er du pensionist, kan du få befordringsgodtgørelse til den billigst mulige transportform, hvis udgiften overstiger 43 kr.

 Du skal opfylde følgende betingelser:

  • Du modtager social pension
  • Du er tilmeldt sygesikringsgruppe 1
  • Du har ikke mulighed for at anvende kollektiv transport på grund af helbredsmæssige forhold
  • Befordringen skal ske i forbindelse med undersøgelse eller behandling ved praktiserende læge eller nærmeste speciallæge.

Borgerservice afgør, om du opfylder betingelserne, når du første gang henvender dig og ansøger om befordringsgodtgørelse.

Sådan bestiller du befordring

  • Kontakt Borgerservice på telefon 99 88 75 83 senest kl. 14.00 dagen før lægebesøget. Husk at oplyse, hvis du har behov for at medbringe et hjælpemiddel
  • Hvis du er berettiget til kørsel, bestiller Borgerservice en taxa via NT’s kørselskontor
  • Borgerservice oplyser dig om afhentningstidspunktet. Vær klar i god tid før afhentning
  • Du kan blive afhentet op til 15 minutter senere end det oplyste tidspunkt
  • Kørslen koordineres med andre, der skal til læge, så du kan risikere at skulle køre en omvej
  • Du kan risikere, at du ankommer op til 30 minutter før konsultationen.

Hvis du har akut behov for kørsel til læge indenfor konsultationstiden, så ring til Borgerservice.

Hvis du skal til lægevagten, så skal du i første omgang selv bestille og betale en taxa. Efterfølgende kan du søge om befordringsgodtgørelse ved at sende din kvittering til Borgerservice. Ved refusion vil beløbet blive overført til din Nemkonto i løbet af 1-2 uger.

Klagevejledning

Hvis du har søgt om gratis transport og har fået afslag, kan du klage til Styrelsen for Patientklager.

Klagen skal indgives senest 4 uger efter, at du har modtaget afslaget. Du finder klageskemaet på borger.dk, hvor du skal logge på med NemID.

Hvis du mener, at du er fritaget fra at bruge det digitale klageskema, kan du få tilsendt et papirskema ved at kontakte Styrelsen for Patientklager. Du skal i skemaet oplyse, hvorfor du ikke kan klage digitalt. Klageskemaet sendes med almindelig post til: 

Styrelsen for Patientklager
Finsensvej 15
2000 Frederiksberg.

Det er Styrelsen for Patientklager, der afgør, om du er fritaget fra at sende din klage digitalt.

Menu