Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

""

Databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Som andre myndigheder og organisationer, opbevarer Rebild Kommune oplysninger om borgerne. For at sikre at det sker på lovlig vis og for at give borgerne mulighed for at få oplysninger om hvad vi gemmer, har vi en databekyttelsesrådgiver - også kaldet en DPO.

For at Rebild Kommune kan levere ydelser og services til dig, har vi brug for oplysninger om dig. Det kan være oplysninger om dit navn, dit helbred, dit cpr-nummer eller lignende. Du har ret til beskyttelse af dine oplysninger, og alle der behandler dine oplysninger har pligt til at følge reglerne på databeskyttelsesområdet.

En databeskyttelsesrådgiver er et lovkrav

Efter reglerne skal alle offentlige myndigheder også ansætte en databeskyttelsesrådgiver (en Data Protection Officer, eller DPO). Det er et grundlæggende krav, at databeskyttelsesrådgiveren ikke må blive instrueret af kommunen, og databeskyttelsesrådgiveren er derfor uvildig. Rådgiverens funktion er at understøtte og kontrollere at kommunen overholder databeskyttelsesreglerne.

Du kan få vejledning

Herudover skal databeskyttelsesrådgiveren også vejlede den person, der behandles personoplysninger om. Det betyder, at du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren, hvis du er i tvivl om, om kommunen håndterer dine oplysninger efter reglerne.

Du har en række rettigheder, hvis Rebild Kommune har registreret oplysninger om dig. Rettighederne sikrer at du kan se hvornår der behandles oplysninger om dig, hvilke oplysninger der behandles, og de sikrer at du har kontrol over dine egne personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder, og hvordan du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren, herunder.

Kontakt

Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

Langelinie Allé 35
2100 København Ø
CVR nr.: 3853 8071 

 

Vi opfordrer til, at du bruger denne sikre beskedfunktion, hvis din henvendelse indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger:

 

Sikker beskedfunktion via dette link

+45 72 27 30 02

Monsido - statistik

Cookieinformation