Om kommunen

Brikker i puslespil - www.colourbox.dk
Rebild Kommune har en række drifts- og myndighedsopgaver og er organiseret i syv driftscentre som er ansvarlige for den daglige service overfor og af kommunens borgere og i to fællescentre. Fællescentrene løser en række interne opgaver i kommunen.

Rebild Kommune i tal

Indbyggere: 30.369, 1. juli 2020
Areal: 625 km²
Ansatte: ca. 2000
Kommunenummer: 840
CVR: 29 18 94 63

På dette organisationsdiagram kan du se direktionen og centercheferne og deres kontaktoplysninger (åbner i nyt vindue).

Centrene har følgende arbejdsopgaver og ansvarsområder:

Arbejdsmarked og Borgerservice

Center Arbejdsmarked og Borgerservice består af Jobcenter Rebild, Ungeenheden, Udbetalingsenheden og Job og Borgerservice.

Jobcenteret servicerer borgere, der søger job og har fokus på at sikre virksomhederne den fornødne arbejdskraft.

Udbetalingsenheden sørger blandt andet for udbetaling af sygedagpenge, ledigheds- og fleksydelse, enkeltydelser samt kontanthjælp og uddannelseshjælp.

Ungeenheden hjælper og vejleder om uddannelse og job til unge mellem 13 og 30 år.

Job- og Borgerservice finder du i Støvring og er den fælles indgang for borgerne. Her kan du blandt andet henvende dig angående pas, kørekort, lægeskift, flytning og hjælp til Jobnet.

Chef for Arbejdsmarked og Borgerservice: Ann Frederiksen
Direktør: Vibeke Lei Stoustrup

Børn og Unge

Center Børn og Unge har ansvar for drift af dagplejen, småbørnsinstitutioner, daginstitutioner, skoler og specialundervisning.

Børn- og ungechef: Lene Hvilsom Larsen
Direktør: Vibeke Lei Stoustrup

Familie og Handicap

Center Familie og Handicap hjælper handicappede børn og voksne, samt børn med særlige behov. Centret giver specialpædagogisk bistand til børn i alle aldre og forældre og har ansvaret for boformer og socialpsykiatri.

Familie- og handicapchef: Niels Sandemann
Direktør: Vibeke Lei Stoustrup

Natur og Miljø

Center Natur og Miljø har ansvar for dit affald og spildevand, grundvand og råstof, landbrug, natur og vandløb samt for virksomheder og jordforurening. De vedligeholder også kommunens grønne områder.

Natur- og miljøchef: Claus Riber Knudsen
Direktør: Jytte Gad Lauridsen

Plan, Byg og Vej

Center Plan, Byg og Vej har ansvar for fysisk planlægning, byggeri og byggetilladelser, beredskab samt veje og vejprojekter, trafik og trafiksikkerhed.

Chef for Plan, Byg og Vej: Maibrit Lykkegaard
Direktør: Jytte Gad Lauridsen

Pleje og Omsorg

Center Pleje og Omsorg har ansvaret for driften af ældrecentre, hjemmepleje og hjemmesygepleje. Centret har også ansvaret for driften af boformer for fysisk og psykisk handicappede samt drift af et produktionskøkken.

Centret er også ansvarlig for visitation til ældre- eller plejehjemsbolig, hjemmepleje, madordning, sygepleje og træning samt hjælpemidler.

Pleje- og omsorgschef: Pil Rahbek
Direktør: Charlotte Larsen

Sundhed, Kultur og Fritid

Center Sundhed, Kultur og Fritid hjælper borgerne med sundhedsfremme og forebyggelse, træning, sundhedspleje, tandpleje, høreomsorg, rehabiliteringsforløb samt indsats mod misbrug.

Sundhed, Kultur og Fritid har også ansvaret for kommunens biblioteker, kulturskole og naturskole. Sundhed, Kultur og fritid løser opgaver i foreningslivet, om aftenskoler, kulturlivet, landdistriktsudvikling, idrætsfaciliteter, kultur- og medborgerhuse, forsamlingshuse samt giver projektvejledning. 

Chef for Sundhed, Kultur og Fritid: Claus Holm
Direktør: Charlotte Larsen

Fællescentre

Økonomi og It

Fællescenter Økonomi og It er ansvarlige for Rebild Kommunes netværk, support, sikkerhedssystemer, mail og telefoni,  løn, personalesager, rekrutteringer og forhandlinger samt det overordnede budget og regnskab. Centret samarbejder med andre centre og institutioner i kommunen for at skabe økonomisk overblik, der skal holde kommunens økonomi på sporet.

Økonomi- og it-chef: Peter Jensen
Direktør for it: Charlotte Larsen
Direktør for økonomi: Jes Lunde

Sekretariat

Fællescenter Sekretariat har mange forskellige opgaver: sekretærer for byråd og politiske udvalg, råd og nævn, postfordeling, indgåelse af indkøbsaftaler, intern service, køb og salg af ejendomme samt drift og anlæg af kommunens bygninger. Derudover løses der opgaver indenfor proces- og projektledelse, arbejdsmiljø, ekstern og intern kommunikation samt erhverv og turisme.

Sekretariatschef: Susy Lauesen
Kommunaldirektør: Jes Lunde

 

Menu