Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.
Ældrerådsvalg

Ældrerådsvalg

Der er valg til Ældrerådet den 16. november 2021 - samme dag er der kommunal- og regionsrådsvalg. Du skal være 60 år eller derover for at stemme til Ældrerådsvalget. Det samme gælder, hvis du vil opstille som kandidat og dermed få indflydelse på, hvad der sker på ældreområdet i Rebild Kommune.

Der i Rebild Kommune er ca. 8.000 borgere over 60 år, er du én af dem? Så kan du stemme til Ældrerådsvalget - eller måske du har lyst til at stille op som kandidat - så kan du tilmelde dig via menuen i venstre side.
 
Folketinget har bestemt, at alle kommuner skal have et Ældreråd. Rådet har til opgave at holde løbende kontakt til seniorerne i kommunen, så deres problemer, behov og ønsker bliver kendt af politikere og forvaltningen.

Ældrerådet arbejder for alle ældre/seniorer i kommunen – både for dem, der har behov for hjælp og for dem, der kan klare sig selv.
Ældrerådet giver kommunens beslutningstagere råd om for eksempel byggeri af pleje/ældreboliger, kvalitetsstandarder indenfor gældende lovgivning, biblioteksvæsen, trafikplanlægning og kommunale budgetter og meget meget mere.

Hvorfor skal jeg stemme?

Det er vigtigt at stemme til Ældrerådsvalget, fordi:

•    jo flere der stemmer, des stærkere mandat giver du ældrerådet – og det giver mere respekt om vores arbejde
•    din stemme kan sikre, at de rigtige personer bliver valgt
•    ældrerådet er talerør for ALLE kommunens seniorer
•    ældrerådet er seniorernes stemme i forhold til kommunens politikere

Der skal vælges ni medlemmer til Rebild Kommunes Ældreråd. 

Hvem kan stemme?

Du kan stemme, hvis du:

•    har fast bopæl i Rebild Kommune
•    er fyldt 60 år senest den 16. november 2021

Hvor skal jeg stemme?

Ældrerådsvalget er den 16. november 2021, og du kan afgive din stemme på valgstederne, hvor der samtidigt afholdes kommunal- og regionsrådsvalg.

Har du ikke mulighed for at møde op på valgstedet på dagen, kan du brevstemme - nærmere information følger senere. 

Siden opdateres løbende... 

Cookieinformation