Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.
Ældrerådsvalg

Det nye ældreråd for valgperioden 2022-2025 er fundet ved fredsvalg. Derfor aflyses valget til ældrerådet d. 16. november 2021.

Valgbestyrelsen for det nuværende ældreråd er i samarbejde med Center Pleje og Omsorg og byrådet i Rebild Kommune blevet enige om, at nedjustere antallet af medlemmer af ældrerådet i næste valgperiode fra ni til otte medlemmer, da der kun var indgået otte kandidatanmeldelser ved fristens udløb.

De otte valgbare kandidater er dermed valgt til ældrerådet for den kommende valgperiode ved fredsvalg.

Dermed aflyser vi valget til ældrerådet, idet alle kandidater er valgt.

Det nye Ældreråd 2022-2025:

Thorkild Bækkelund

Henrik Christensen

Susanne Holmberg

Henny Fogde Larsen

Ole Majgaard

Carsten Mikkelsen

Holger Pedersen

Jette Ulstrup

Det nye ældreråd konstituerer sig d. 22. november 2021.

Forvaltningen glæder sig til det kommende samarbejde.

 

Cookieinformation