Selvbetjening

Frit valg på alle hylder - foto: www.colourbox.com
Spar turen til rådhuset. Betjen dig selv hjemmefra 24 timer i døgnet.

Der er både en alfabetisk og en emneopdelt indgang til selvbetjeningsløsningerne.

Byggeri og tekniske anlæg

Bygge- og miljøansøgning

Når du skal starte et byggeprojekt som for eksempel opførelse af en ny garage, tilbygning af udestue, nyt etageboligbyggeri, nyt enfamiliehus, nedrivning af maskinhus, så skal projektet ansøges eller anmeldes hos kommunen.

Det gælder også når du skal starte et miljøprojekt som etablering af jordvarmeanlæg, spildevandsanlæg i det åbne land, oprensning og udvidelse af sø, etablering af ny sø, indvindingsanlæg til drikkevand, indvinding af vand til markvanding eller anmeldelse af olietank.

Du skal logge ind med NemID på selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø, for at starte dit projekt. Har du ikke NemID, kan du bestille NemID her. Du vil blive guidet hele vejen gennem dit projekt trin for trin. Via Byg og Miljø kan du undersøge, hvad der gælder af regler på en adresse eller matrikel. Du kan finde oplysninger om bl.a.

 • Kommune- og lokalplaner
 • By- og landzonebestemmelser
 • Byggelinjer, fredningslinjer mv.

Forhold som drikkevandsinteresser eller mistanke om jordforurening på stedet, bliver også vist. Desuden kan du se, hvilke regler og forhold der vil indgå i behandlingen af en konkret sag, du søger om tilladelse til.

Husk at have relevante tegninger og andre dokumenter klar i pdf-format, da de skal vedhæftes projektet. Du kan til enhver tid gemme din ansøgning og vende tilbage til den på et senere tidspunkt.

Du kan eventuelt læse vores guide inden du går i gang med udfylde din ansøgning. Der er en guide til at starte et nyt projekt og en til at eftersende oplysninger.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Digitale kort - KortInfo

KortInfo er et tilbud til alle borgere om at se en række af de oplysninger, vi har registreret på kort.

Du kan se grundkort, matrikelkort, historiske flyfoto og udvalgte lag fra forskellige andre kortportaler som for eksempel PlansystemDK og Danmarks miljøportal.
 
Med KortInfo kan du lave opslag på matrikel og adresse. Fra dit opslag kan du komme direkte til OIS.dk, mingrund.dk og SKAT.dk.
 
Du kan også tegne på kortet og gemme det eller printe kort.

Denne selvbetjeningsløsning dirigerer dig over på et eksternt website.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Find byggesager

Her kan du få adgang til Rebild Kommunes byggesagsarkiv - weblageret. Weblageret indeholder kun afsluttede byggesager.
 
Når du har åbnet weblageret, skal du vælge Rebild kommune. Du søger sagerne frem ved hjælp af din adresse.
 
Hvis du finder fejl i weblageret, eller har du spørgsmål, så kontakt pbv@rebild.dk.

Denne selvbetjeningsløsning dirigerer dig over på et eksternt website.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Landzonetilladelse

Her kan du søge om landzonetilladelse i forbindelse med nyt byggeri, udstykning og ændret brug af areal og bygninger i henhold til Planlovens § 35.

Hav følgende parat:

 • Tegninger/skitser - du kan vedhæfte dem sidst i forløbet
 • Beliggenhedsplan, der tydeligt viser forholdene

Bemærk, at du skal sende ansøgningen til den kommune, hvor ejendommen ligger.

Har du ikke NemID, kan du bestille NemID her.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Familie, børn og unge

Ansøgning: domsmand/nævning

Udfyld formularen for at ansøge om at blive domsmand/nævning senest 22. februar 2019

Denne selvbetjeningsløsning dirigerer dig over på et eksternt website.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Digital Pladsanvisning

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID. Har du ikke NemID, kan du bestille NemID her.

I den digitale pladsanvisning kan du:

 • skrive dit barn op til pasning i dagpleje, småbørnsinstitution, børnehave, SFO og klub
 • udmelde dit barn
 • ansøge om økonomisk friplads
 • se status på ind- og udmeldelsesforhold

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Digital Skoleindskrivning

Her kan du skrive dit barn op til skole.

Har du ikke NemID, kan du bestille det gratis på www.nemid.nu.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Dit bibliotek

Med en PIN-kode til dit lånerkort kan du bruge biblioteket, når det passer dig. Log ind og reserver bøger, film, musik og spil, forny dine lån eller hent lydbøger og e-bøger direkte ned på din computer - helt gratis.

Hvis du endnu ikke har en PIN-kode, så husk at bede om én, næste gang du er på biblioteket eller i bogbussen.

Du kan også bestille bøger og forny dine lån via sms.

Denne selvbetjeningsløsning dirigerer dig over på et eksternt website.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Erklæring om ikke at være samlevende

Samlevende har gensidig forsørgelsespligt på samme måde som ægtepar.

Det betyder, at du ikke får kontanthjælp eller uddannelseshjælp, eller at du får udbetalt et mindre beløb, hvis din samlever helt eller delvis kan forsørge jer begge to. Hjælpen blver beregnet ud fra din og din samlevers samlede indtægts- og formueforhold.

1. I betragtes som samlevende, hvis:

 • I begge er fyldt 25 år
 • I begge er ugifte
 • I har fælles bopæl
 • I ikke er slægtninge i op- eller nedadstigende linje (forældre og børn)
 • I ikke er søskende

2. Desuden skal et af disse punkter også være gældende:

 • I har mindst ét fælles barn
 • I er eller har været noteret som samlevende i ATP
 • I har tidligere været gift med hinanden, eller
 • I lever i et ægteskabslignende forholdI betragtes som samlevende, når alle punkter i 1 er gældende og ét af punkterne i 2

Som kontanthjælpsmodtager kan du her erklære, at du ikke er samlevende med den du deler adresse med.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Erklæring om oplysningspligt - § 42

Denne erklæring skal du bruge, når du søger eller modtager kompensation for tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42.

Har du ikke NemID, kan du bestille NemID her.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Erklæring om samliv

Samlevende har gensidig forsørgelsespligt på samme måde som ægtepar.

Det betyder, at du ikke får kontanthjælp eller uddannelseshjælp, eller at du får udbetalt et mindre beløb, hvis din samlever helt eller delvis kan forsørge jer begge to. Hjælpen blver beregnet ud fra din og din samlevers samlede indtægts- og formueforhold.

1. I betragtes som samlevende, hvis:

 • I begge er fyldt 25 år
 • I begge er ugifte
 • I har fælles bopæl
 • I ikke er slægtninge i op- eller nedadstigende linje (forældre og børn)
 • I ikke er søskende

2. Desuden skal et af disse punkter også være gældende:

 • I har mindst ét fælles barn
 • I er eller har været noteret som samlevende i ATP
 • I har tidligere været gift med hinanden, eller
 • I lever i et ægteskabslignende forholdI betragtes som samlevende, når alle punkter i 1 er gældende og ét af punkterne i 2

Som kontanthjælpsmodtager kan du her erklære, at du er samlevende.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Fritagelse fra digital post

Ansøger skal udfylde blanketten og møde personligt op i Borgerservice med blanket og legitimation (pas, kørekort, sundhedskort) – fritagelsen er ikke tidsbegrænset.

Fuldmagt
Har ansøger ikke mulighed for selv at møde op, kan ansøger give fuldmagt til en anden person på side 2 i blanketten. Denne person skal herefter møde personligt op i Borgerservice med blanketten og egen legitimation.

Denne selvbetjeningsløsning dirigerer dig over på et eksternt website.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste - servicelovens § 42

Udfyld blanketten for at søge om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste til pasning/træning af børn med handicap eller langvarig sygdom (omfattet af servicelovens § 42).

Du skal vedlægge kopi af seneste tre måneders lønsedler.

Har du ikke NemID, kan du bestille NemID her.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Legitimationskort

Du skal downloade, udfylde og printe denne blanket og møde personligt på Borgerservice i den kommune, hvor du bor.

Udover blanketten skal du medbringe:

 • et vellignende pasfoto
 • original dåbs-, navne- eller fødselsattest eller sundhedskort
 • 150 kr. kontant (ellers kan du betale med MobilePay eller Dankort)

Til denne selvbetjeningsløsning skal du downloade og udfylde en blanket.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Læseadgang til din digitale postkasse

Du kan give andre adgang til at læse post i din digitale postkasse. Hvis du ikke selv kan oprette læseadgangen via din digitale postkasse, kan du få hjælp til det i Borgerservice. Medbring gyldig legitimation samt navn og personnummer på den person, som skal have læseadgangen. 

Fuldmagt
Hvis du ikke selv kan møde op i Borgerservice, kan du give fuldmagt til den person, som skal have læseadgangen. Personen skal medbringe fuldmagten samt gyldig legitimation.

Gyldig legitimation
Medbring legitimation med billede og personnummer. Det kan være pas, kørekort eller en kombination af andre identitetspapirer. Kontakt Borgerservice på telefon 99 88 99 88, hvis du er i tvivl.

Denne selvbetjeningsløsning dirigerer dig over på et eksternt website.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

NemID

Du skal bruge NemID til mange af vores selvbetjeningsløsninger. Med NemID kan du fx sende en sikker mail, melde flytning, skifte læge eller søge udvidet helbredstillæg.

Denne selvbetjeningsløsning dirigerer dig over på et eksternt website.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Overvægtsklinik for børn og unge

Udfyld og mail ansøgningen til: overvaegtsklinikken@rebild.dk - du skal kende barnets vægt og højde samt datoen for målingen for at udfylde skemaet.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du downloade og udfylde en blanket.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Personoplysninger - samtykke til indhentning

Her kan du sende dit samtykke til indhentning og videregivelse af personoplysninger.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Plejeforældre - ansøgning om dagtilbud/SFO

Hvis du har plejebørn, skal du benytte denne blanket for at skrive barnet op til dagtilbud eller SFO

Til denne selvbetjeningsløsning skal du downloade og udfylde en blanket.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Plejeforældre - udmeldelse af dagtilbud/SFO

Hvis du har plejebørn, skal du benytte denne blanket for at melde barnet ud af dagtilbud eller SFO.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du downloade og udfylde en blanket.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Separation og skilsmisse

Hvis du ønsker separation eller skilsmisse, skal du sende en ansøgning til Familieretshuset.

Læs mere på Familieretshusets hjemmeside via linket nedenfor.

Denne selvbetjeningsløsning dirigerer dig over på et eksternt website.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Tilskud til pasning af egne børn

Ansøgning om tilskud til at passe eget barn foregår via Digital Pladsanvisning. Du skal bruge din NemID.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Tilskud til privat børnepasning

Her kan du søge om tilskud til privat børnepasning.

Hvis du ikke har NemID, kan du bestille NemID her.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Underretning om udsat barn (anonym)

Hvis du har kendskab til et barn, der mistrives, så kan du anonymt underrette os om det her.

Denne selvbetjeningsløsning dirigerer dig over på et eksternt website.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Underretning om udsat barn (med NemID)

Har du kendskab til et barn, der mistrives, kan du underrette os om det her.

Hvis du ikke har NemID, kan du bestille NemID her.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Økonomisk friplads

Her kan du beregne og ansøge om økonomisk friplads.

Har du ikke NemID, kan du bestille NemID her.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Flytning og bolig

Adresseforespørgsel

Du kan som borger, virksomhed eller myndighed få oplyst en borgers aktuelle folkeregisteradresse.

Husk at du skal kunne oplyse borgerens nuværende eller tidligere navn og enten fødselsdato eller tidligere adresse.

Hvis borgeren har navne- og adressebeskyttelse, kræves der dokumentation af retskrav for oplysning af adressen. Denne dokumentation skal vedhæftes selvbetjeningsløsningen.

Hver henvendelse koster 75 kr. (2018).

Du skal betale med Dankort eller MobliePay når du opretter en forespørgsel.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Anmeldelse af rotter

Har du observeret rotter, kan du anmelde det her.

Problemer med selvbetjening i weekenden?
Ring til weekendvagten på telefon 31 94 36 34.
Lørdag-søndag: 9.00-11.00.

Denne selvbetjeningsløsning dirigerer dig over på et eksternt website.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Beboerforespørgsel

Her kan du som borger eller f.eks. boligforening få et opslag af antal beboere på en adresse. Du kan kun få oplyst antallet af beboere hvis du ejer eller lejer den bolig du spørger på.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Bestil affaldscontainer

Her kan du bestille en større eller mindre affaldscontainer. Har du brug for flere containere kan du også bestille det.

 

Denne selvbetjeningsløsning dirigerer dig over på et eksternt website.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Bestil afhentning af storskrald

Du skal selv bestille afhentning af storskrald senest torsdag ugen før der er afhentning på din adresse.

Der er mulighed for at tilmelde en SMS- eller mail-service, så sender vi en besked når det er tid til at bestille hentning. Du kan også vælge af få en besked inden vi henter.

Denne selvbetjeningsløsning dirigerer dig over på et eksternt website.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Direkte markedsføring (Robinsonlisten)

Her kan du tilmelde dig Robinsonlisten.

Det betyder, at du ikke må få tilsendt personligt adresserede reklamer, hvis afsenderen får adresser fra cpr.

Du er beskyttet mod at modtage adresserede reklamer både som post, e-mail og telefon.

Når du har markedsføringsbeskyttelse, får du heller ikke reklamer fra virksomheder, som du er kunde hos. Hvis du vil have henvendelser fra dem, skal du selv kontakte dem.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Ejendomsskattebillet

Her kan du se din ejendomsskattebillet.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID. Har du ikke NemID, kan du bestille NemID her.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Flytteanmeldelse

Her kan du melde flytning til folkeregistret.

Flytter du til udlandet i mere end seks måneder, skal du huske at melde udrejse til den kommune, du flytter fra. 

Har du ikke NemID, kan du bestille NemID her.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Henvendelser om affald

Har skraldemanden ikke taget dit affald med? Er din container ikke er sat tilbage på sin plads? Fortæl os om det, så vi kan undgå at det sker igen.

Du kan også også fortælle os hvis containeren er i stykker eller du kan bestille en miljøkasse eller kompostbeholder.

Denne selvbetjeningsløsning dirigerer dig over på et eksternt website.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Lån til beboerindskud

Her kan du ansøge om lån til beboerindskud, hvis du flytter i en almen bolig (boligforening), almen ældrebolig eller i et bofællesskab. Du kan ikke søge om lån til beboerindskud til en privat lejebolig. Du skal søge i den kommune, hvor boligen ligger.

Har du ikke NemID, kan du bestille NemID her.

 

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Lån til betaling af ejendomsskat

Du kan søge om lån til betaling af ejendomsskat (indefrysning af ejendomsskat), hvis du:

 • ejer fast ejendom, og har fast bopæl her i landet
 • er efterlønsmodtager eller er fyldt 65 år og/eller modtager social pension
 • selv bruger ejendommen til beboelse
 • har friværdi inden for ejendommens seneste offentlige vurdering

Vær opmærksom på, at lånet kun ydes til selve grundskylden.

Har du flere ejendomme, kan du kun låne til én ejendom.

Har du ikke NemID, kan du bestille NemID her.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Navne- og adressebeskyttelse

Her kan du søge om navne- og adressebeskyttelse. Adressebeskyttelse betyder, at dit navn og adresse ikke må udleveres fra folkeregisteret eller fra Det Centrale Personregister (cpr).

Bemærk at din navne- og adressebeskyttelse kun gælder i et år ad gangen, og du skal selv holde øje med, hvornår den udløber.

Hvis du efter et år stadig ønsker at have navne- og adressebeskyttelse, kan du søge igen.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID. Har du ikke NemID, kan du bestille NemID her.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Ophør af navne- og adressebeskyttelse

Her kan du søge om ophør af navne- og adressebeskyttelse.

Har du ikke nemID, kan du bestille NemID her.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Se tømmedage

Hvornår kommer vi og tømmer din skraldespand? Find svaret her.

Bemærk!: På nogle veje kan skraldebilerne starte før kl. 6 for at undgå myldretiden. Du kan se her, hvor vi har givet dispensation til tidlig start.

Denne selvbetjeningsløsning dirigerer dig over på et eksternt website.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Sms- og e-mail-service

Få en påmindelse på sms, e-mail eller begge dele når du:

 • Får hentet dagrenovation
 • Får hentet papiraffald
 • Skal bestille afhentning af storskrald

Du kan selv vælge hvor mange dage i forvejen du vil have påmindelsen.

Du kan også afmelde dit mobilnummer eller e-mailadresse.

Denne selvbetjeningsløsning dirigerer dig over på et eksternt website.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

For foreninger

Ansøgning om § 18-midler

Frivillige sociale foreninger, organisationer eller grupper i Rebild Kommune kan søge om tilskud til frivilligt socialt arbejde (§18-midler).

Læs om kriterierne for ansøgning om tilskud.

Der indsendes en elektroniske ansøgning i oktober måned med seneste indsendelsesdato den 1. november.

Har du spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte os:

Sundhedscentret
Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring
Telefon: 99 88 84 50
Mail: paragraf18@rebild.dk

Denne selvbetjeningsløsning dirigerer dig over på et eksternt website.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Årets frivillige leder eller ildsjæl fra fritidsområdet

Hvem synes du skal have prisen som årets frivillige leder eller ildsjæl? Indsend din indstilling her.

Denne selvbetjeningsløsning dirigerer dig over på et eksternt website.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Årets Ungleder

Brug formularen til at indstille hvem du synes skal have prisen "Årets Ungleder".

Denne selvbetjeningsløsning dirigerer dig over på et eksternt website.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Book lokaler - Foreningsportalen

Foreninger, aftenskoler og borgere kan finde og booke idrætshaller og kulturhuslokaler til deres aktiviteter på foreningsportalen døgnet rundt. 

Denne selvbetjeningsløsning dirigerer dig over på et eksternt website.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Fritidsrådets udviklingspulje

Søg om støtte fra fritidsrådets udviklingspulje.

Denne selvbetjeningsløsning dirigerer dig over på et eksternt website.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Indstilling af kandidat til præmiering

---

Denne selvbetjeningsløsning dirigerer dig over på et eksternt website.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Midlertidig overnatning

Du skal have tilladelse til at overnatte i lokaler, der ikke er godkendt som hotel eller lignende. Det er beredskabet, der giver tilladelsen. Du skal være opmærksom på, at der er en række regler for midlertidig overnatning, der skal overholdes. 

Ansøg senest tre dage før datoen for overnatningen. Du kan ikke ansøge senere end dette tidspunkt.

Denne selvbetjeningsløsning dirigerer dig over på et eksternt website.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Handicap og psykiatri

Erklæring om oplysningspligt - § 41

Denne erklæring skal du bruge, når du søger eller modtager merudgiftsydelse efter servicelovens § 41.

Har du ikke NemID, kan du bestille NemID her.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Hjælpemiddel, forbrugsgode og boligindretning

Har du et handicap, eller er du ældre med en varig nedsat funktionsevne, kan du få tilskud til hjælpemidler, forbrugsgoder og nødvendig boligindretning.

Har du ikke NemID, kan du bestille NemID her.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Hjælpemidler på arbejdspladsen

Du skal anvende dette selvbetjeningsforløb, hvis du som virksomhed eller uddannelsesinstitution vil søge om hjælpemidler (fx undervisningsmateriale, arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning) til en borger/medarbejder. Selvbetjeningsforløbet startes af virksomheden. Det er vigtigt, at du starter forløbet i den kommune, hvor borgeren har bopæl.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Post til døren

Du er berettiget til post til døren, hvis du er forhindret i selv at hente din post på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Støtte til køb af bil

Her kan du søge om støtte til køb af bil.

Du skal både udfylde en ansøgningsblanket (klik på download fil længere nede) og et spørgeskema.

Print begge dele ud og send dem til:

Rebild Kommune
Center Pleje og Omsorg
Myndighedsafdelingen
Hobrovej 110
9530 Støvring

Til denne selvbetjeningsløsning skal du downloade og udfylde en blanket.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Tilskud til merudgifter for børn og unge - servicelovens § 41

Her kan du søge om merudgiftsydelse, når du i hjemmet forsørger et barn under 18 år, som er omfattet af servicelovens § 41, og som har betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller har en indgribende kronisk sygdom.

Har du ikke NemID, kan du bestille NemID her.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Tilskud til merudgifter for voksne - servicelovens § 100

Her kan du søge om merudgiftsydelse, hvis du har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Har du ikke NemID, kan du bestille NemID her.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Job og ledighed

Aftale efter sygedagpengelovens § 58 (selvstændig)

Er du selvstændigt erhvervsdrivende, kan du her sende ansøgning om aftale og sygedagpenge.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Aftale mellem arbejdsgiver og lønmodtager (§ 56-aftale)

Søg her om aftale mellem dig og din arbejdsgiver efter sygedagpengelovens § 56. 

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Anmodning om lønrefusion (blanket dp202h - ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb)

Hvis du er arbejdsgiver, skal du bruge denne blanket (dp202h), når du skal anmode om lønrefusion, fordi din sygemeldte medarbejder efter en periode med sygedagpenge er overgået til et jobafklaringsforløb.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Befordringsgodtgørelse

Her kan du søge om befordringsgodtgørelse.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Dagpenge ved sygdom - selvstændige uden CVR

Her kan du søge om dagpenge ved sygdom, hvis du er selvstændigt erhvervsdrivende og ingen CVR-nummer har. 

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Erklæring om raskmelding

Er du selvstændig, kan du her raskmelde dig i forbindelse med sygefravær, hvor der har været udbetalt dagpenge og/eller refusion fra kommunen.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Jobrotation og jobrotationsydelse

Her kan du som virksomhed ansøge om jobrotation og udbetaling af jobrotationsydelse.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Kontanthjælp og uddannelseshjælp

Her kan du søge om kontanthjælp.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Ledighedsydelse

Hvis du er visiteret til fleksjob og bliver ledig, kan du søge om ledighedsydelse her.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Ledighedsydelse ved ferieafholdelse

Her kan du søge om ledighedsydelse ved ferieafholdelse efter lov om aktiv socialpolitik § 74e.

Ansøgning om ledighedsydelse skal ske inden afholdelse af ferien.

Har du ikke NemID, kan du bestille NemID her.

 

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Løntilskud - arbejdsophør/udløb af tilskudsperiode

Anvend denne løsning, hvis din virksomhed ønsker at meddele arbejdsophør eller udløb af tilskudsperiode i forbindelse med en ansættelse med løntilskud.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Løntilskud - erklæring

Erklæringen danner grundlag for jobcentrets vurdering af, om virksomheden opfylder betingelserne for ansættelse af ledige med løntilskud.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Løntilskud - forlængelse

Hvis du vil anmode om at forlænge en ansættelse med tilskud i din virksomhed, skal du bruge denne selvbetjeningsløsning.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Løntilskud - tilbud om ansættelse

Her kan din virksomhed tilbyde en ansættelse med løntilskud.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Meddelelse om arbejdsfordeling

Her kan du som virksomhed udfylde meddelelse om arbejdsfordeling og bilag til meddelelse om arbejdsfordeling.

Find blanketterne via linket herunder og send dem til 

Rebild Kommune
Hobrovej 110
9530 Støvring

eller til Rebild Kommune via digital post på borger.dk.

 

Denne selvbetjeningsløsning dirigerer dig over på et eksternt website.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Meld dig ledig

Når du bliver ledig, skal du melde det til jobnet.dk

Du skal bruge NemID for at logge på Jobnet. Har du ikke NemID, kan du bestille NemID her.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Personlig assistance ved ansættelser

Medarbejdere kan søge om at få personlig assistance til arbejdsmæssige funktioner, som de ikke selv kan udføre.

Find blanketterne vedr. personlig assistance via linket herunder.

Send blanketten til:

Rebild Kommune
Hobrovej 110
9530 Støvring

eller til Rebild Kommune via digital post på borger.dk.

 

Denne selvbetjeningsløsning dirigerer dig over på et eksternt website.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Socialt frikort

-

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Sygedagpenge

På 'Mit sygefravær' kan du anmode om sygedagpenge. I den forbindelse skal du afgive en række oplysninger til kommunen.

Vær opmærksom på

Der kan være tre forløb, som du skal igennem, når du skal udfylde Mit Sygefravær:

1) Udfyld UDP (kommentér de oplysninger, som din arbejdsgiver har indsendt, og godkend med dit NemID)

2) Udfyld ansøgning om sygedagpenge og godkend med dit NemID

3) Udfyld oplysningsskemaet og godkend med NemID (Oplysningsskemaet bliver kun vist og skal kun udfyldes, hvis din arbejdsgiver ikke har angivet en sidste sygefraværsdato)

OBS: Når du er færdig med udfyldelsen, vil du modtage en kvittering. 

Gå derefter tilbage til forsiden for at se, at du har udfyldt alt. Det er vigtigt, at der til sidst står på skærmen, "Du har ingen ventende opgaver i Mit Sygefravær".

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Sygedagpenge for selvstændig erhvervsdrivende (§ 58)

Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende og skal søge om sygedagpenge skal du bruge denne selvbetjeningsløsning.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Tilskud til mentorfunktion - bevilling

Her kan du som virksomhed eller uddannelsessted ansøge om at få bevilget tilskud til mentorfunktion.

Har du ikke NemID, kan du bestille NemID her.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Tilskud til mentorfunktion - udbetaling

Her kan du som virksomhed eller uddannelsessted anmode om udbetaling af tilskud til mentorfunktion.

Hvis du ikke har NemID, kan du bestille NemID her.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Tilskud til voksenlærling - ansøgning

Her kan du som virksomhed ansøge om at få bevilget tilskud til en voksenlærling. Ansøgningen skal vedlægges kopi af den underskrevne uddannelsesaftale.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Tilskud til voksenlærling - udbetaling

Her kan du som virksomhed anmode om udbetaling af tilskud til voksenlærling.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Virksomhedspraktik - forlængelse

Hvis din viksomhed ønsker at forlænge en ansættelse i virksomhedspraktik, skal du bruge denne selvbetjeningsløsning.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Virksomhedspraktik - tilbud om etablering

Her kan din virksomhed tilbyde etablering af virksomhedspraktik.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Kommunalvalg 2013

KOL-kursus

Send navn og telefonnummer, så kontakter vi dig.

Denne selvbetjeningsløsning dirigerer dig over på et eksternt website.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Natur og miljø

Grøn ordning - revisorerklæring

Ved revision af projektregnskaber under grøn ordning udfyldes denne erklæring.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du downloade og udfylde en blanket.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Jordflytning

Her kan du anmelde flytning af forurenet jord.

Husk at vedlægge analyserapporter.

Denne selvbetjeningsløsning dirigerer dig over på et eksternt website.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Pas og kørekort

Kørekort

Hvis du vil ansøge om kørekort, skal du altid møde personligt op i et af landets borgerservicecentre.

I Rebild Kommune skal du møde op i Borgerservice i Støvring.

 

Denne selvbetjeningsløsning kræver personligt fremmøde.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Pas

Hvis du har brug for et nyt pas, skal du altid møde personligt op i Borgerservice. Det gælder også, hvis dit barn skal have et pas.

Skal du have fornyet dit pas, skal du huske at medbringe dit gamle pas.

Har du mistet dit pas, eller er det første gang, du skal have et pas, skal du medbringe din fødsels-/dåbsattest.

Du skal også medbringe billedlegitimation og et pasfoto. Læs om billedkrav her.

 

Børn under 18 år

Hvis dit barn er under 18 år, og I har fælles forældremyndighed, skal begge forældre underskrive ansøgningen.

Denne selvbetjeningsløsning dirigerer dig over på et eksternt website.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Samtykkeerklæring til ansøgning om pas til børn

Erklæringen skal bruges, når et barn under 18 år skal have udstedt eller fornyet et pas. Da skal begge indehavere af forældremyndigheden udfylde denne samtykkeerklæring, men det er kun den ene af forældrene, som behøver at møde op sammen med barnet. Barnet skal være til stede.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Sundhed og helbred

Batterier til dit høreapparat

Her kan du bestille batterier til dit høreapparat.

Denne selvbetjeningsløsning dirigerer dig over på et eksternt website.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Dine sygesikringsoplysninger

Her kan du se aktuelle og historiske sygesikringsoplysninger om dig selv.

Har du ikke NemID, kan du bestille NemID her.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Ergo- og fysioterapi til børn

Hvis du vil henvise et barn til ergoterapi eller fysioterapi, så skal du udfylde en henvisning og sende den vedhæftet en mail til pobb@rebild.dk eller sende den med posten til:

Børn og Bevægelse i Rebild Kommune
Hobrovej 110
9530 Støvring

Til denne selvbetjeningsløsning skal du downloade og udfylde en blanket.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Journaloverdragelse ved lægeskift

Her kan du fravælge, at din nye læge skal have din journal.

Hvis du ikke har NemID, kan du bestille NemID her.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Liste over læger og speciallæger (med NemID)

Her kan du se en liste over læger og speciallæger i Rebild Kommune. Løsningen beregner automatisk afstanden mellem din bopæl og den læge, du vælger.

Har du ikke NemID, kan du bestille NemID her.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Liste over læger og speciallæger (uden NemID)

Her kan du se en liste over læger og speciallæger i Rebild Kommune.

Denne selvbetjeningsløsning dirigerer dig over på et eksternt website.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Lægeskift

Her kan du skifte læge.

Hvis du ikke har NemID, kan du bestille NemID her.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Lær at tackle-kurser

Her kan du tilmelde dig et af vores 'lær at tackle-kurser'.

Denne selvbetjeningsløsning dirigerer dig over på et eksternt website.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Sorggruppe for børn og unge

Tilmelding til vores sorggruppe for børn og unge der har mistet forældre eller søskende.

Bemærk: Du skal gemme skemaet på din egen computer før du kan udfylde og sende det.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du downloade og udfylde en blanket.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Sundere livsstil

Er du klar til et vægttab, men mangler værktøjerne er dette kurset for dig.

Denne selvbetjeningsløsning dirigerer dig over på et eksternt website.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Sundhedskort (det gule)

Her kan du bestille nyt sundhedskort.

Har du ikke NemID, kan du bestille NemID her.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Sygesikring - gruppeskift

Her kan du skifte sygesikringsgruppe.

Har du ikke NemID, kan du bestille NemID her.

 

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Tilmelding til 'God Familiestart'

Udfyld tilmeldingen og gem den på din computer. Herefter skal du sende den til familiestart@rebild.dk.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du downloade og udfylde en blanket.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Veje, trafik og transport

Gravetilladelse - brug af vej

Vejledning

Når du har åbnet selvbetjeningsløsningen skal du først vælge den fane der hedder 'Privat' og oprette dig som bruger. 

Når du har oprettet din sag under enten 'Gravetilladelse', 'Opstilling af materiel mv.' eller 'Arrangementer' kan du udfylde din ansøgning.

BEMÆRK: Ud over de obligatoriske felter der er markeret med en rød stjerne, er der en del felter du skal udfylde før vi kan behandle din ansøgning:

Graveansøgning

Når graveansøgningen er oprettet, skal følgende udfyldes:

 • Fanebladet generelt: Arbejdets art, ledningsdel, ledningstype
 • Fanebladet ”vejen”: Tegn gravearbejdet ind på kortet, udførelsesmetode, dybde, bredde, længde, under tværprofilelementer skal der udfyldes hvor i vejarealet der graves. Der skal ligeledes henvises til standard-afmærkningsplan, eller vedlægges egen afmærkningsplan
 • Fanebladet interessenter: Kontakttype, firma, fornavn, efternavn, vejnavn, husnr., by, telefonnummer.

Opstilling af materiel mv.

Når rådighedsansøgning (opstilling af materiel m.v.) er oprettet, skal følgende udfyldes:

 • Fanebladet ”vejen”: Tegn arealet ind på kortet. Der skal ligeledes henvises til standard-afmærkningsplan, eller vedlægges egen afmærkningsplan
 • Fanebladet materiel: Vælg materiel
 • Fanebladet interessenter: Kontakttype, firma, fornavn, efternavn, vejnavn, husnr., by, telefonnummer

Arrangementer

Når arrangementsansøgning er oprettet, skal følgende udfyldes:

 • Fanebladet ”vejen”: Tegn arealet ind på kortet. Der skal vedlægges en afmærkningsplan
 • Fanebladet materiel: Vælg arrangement, beskriv arrangementet
 • Fanebladet ansøger: Kontakttype, firma, fornavn, efternavn, vejnavn, husnr., by, telefonnummer

Print eventuelt denne vejledning.

Denne selvbetjeningsløsning dirigerer dig over på et eksternt website.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Vielser

Omdannelse af registreret partnerskab til ægteskab

Her kan I søge om at få omdannet jeres registrerede partnerskab til ægteskab.

Har I ikke NemID, kan I bestille NemID her.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Ægteskabserklæring

Hvis I skal giftes, skal I sende en ægteskabserklæring til bopælskommunen. Det gælder både, hvis det er et borgerligt eller et kirkeligt bryllup.

Har du ikke NemID, kan du bestille NemID her.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Ældre og pension

Erklæring fra fodplejer/-terapeut

Dette selvbetjeningsforløb anvendes af fodplejere og fodterapeuter, når en kunde/patient ansøger kommunen om udvidet helbredstillæg. Oplysningerne sendes til kommunen.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Erklæring fra optiker

Dette selvbetjeningsforløb anvendes af optikere og øjenlæger, når en kunde/patient ansøger kommunen om udvidet helbredstillæg. Oplysningerne sendes til kommunen.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Erklæring fra tandlæge/-tekniker

Dette selvbetjeningsforløb anvendes af tandteknikere og tandlæger, når en kunde/patient ansøger kommunen om udvidet helbredstillæg. Oplysningerne sendes til kommunen.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Helbredstillæg

Du kan søge helbredstillæg, hvis du er folkepensionist eller er tilkendt førtidspension før 2003.

Hvis du og din ægtefælle eller samlever har en samlet likvid formue, som er større end den årligt fastsatte formuegrænse, kan du ikke modtage helbredstillæg.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Helbredstillæg - bruges af pårørende eller nærtstående

Her kan du som pårørende eller nærtstående søge om tilskud til medicin, tandlæge, høreapparat, fysioterapi, fodterapi, psykologhjælp og kiropraktorbehandling for en anden person. Hvis du ønsker at søge om tilskud til dig selv, skal du vælge denne løsning.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Helbredstillæg - refundering af udlæg

Du skal anvende dette selvbetjeningsforløb til at indsende din regning og anmode om at få refunderet dit udlæg, hvis du har fået bevilget almindeligt eller udvidet helbredstillæg, og du har betalt for behandlinger/ydelser, uden at dit tilskud er blevet fratrukket på din regning.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Helbredstillæg - refundering af udlæg - bruges af pårørende eller nærtstående

Her kan du som pårørende eller nærtstående indsende en regning og anmode om at få refunderet et udlæg for en person, der har fået bevilget almindeligt eller udvidet helbredstillæg og har betalt for behandlinger/ydelser, uden at tilskuddet er blevet fratrukket på regningen. Hvis du ønsker at få refunderet et udlæg for dig selv, skal du vælge denne løsning

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Personligt tillæg

Du kan søge kommunen om personligt tillæg, hvis du er folkepensionist eller modtager førtidspension efter de gamle regler, dvs. reglerne fra før 2003. Du skal være særligt vanskeligt stillet økonomisk for at kunne få personligt tillæg. Kommunen foretager en konkret vurdering af dine samlede økonomiske forhold, når den vurderer, om du kan få personligt tillæg.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Personligt tillæg - bruges af pårørende eller nærtstående

Her kan du som pårørende eller nærtstående søge om personligt tillæg for en anden person. Hvis du ønsker at søge om tilskud til dig selv, skal du vælge denne løsning

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Plejebolig eller ældrebolig

Her kan du søge om plejebolig eller ældrebolig.

Udfyld skemaet, print det og send det til:

Rebild Kommune
Center Pleje og Omsorg
Myndighed
Hobrovej 110
9530 Støvring

Når vi har modtaget din ansøgning, vil vi foretage en konkret vurdering af dine forhold for at afgøre, om du er berettiget til en plejebolig.

Denne selvbetjeningsløsning dirigerer dig over på et eksternt website.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Udvidet helbredstillæg

Hvis du er pensionist eller er tilkendt førtidspension før 2003, kan du søge om udvidet helbredstillæg til briller, tandproteser og fodpleje.

Når du søger om tillæg til briller og tandproteser, skal du søge om tilskud, inden du bestiller eller får udført behandlingen. Husk at sende et prisoverslag sammen med din ansøgning. Du får tilskuddet udbetalt som et engangsbeløb.

Når du søger om tillæg til fodpleje, skal du gøre det inden første behandling. Du skal som udgangspunkt kun ansøge en gang, hvorefter bevillingen er løbende. Du får tilskuddet udbetalt sammen med din pension.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Udvidet helbredstillæg - bruges af pårørende eller nærtstående

Her kan du som pårørende eller nærtstående søge om tilskud til tandproteser, større tandbehandlinger, briller eller fodbehandling for en anden person. Bemærk, at personen skal have modtaget en afgørelse fra kommunen, inden behandlingen påbegyndes.

Hvis du ønsker at søge om tilskud til dig selv, skal du vælge denne løsning.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Økonomi og skat

Enkeltydelser

Her kan du søge om enkeltydelser. Husk at vedlægge dokumentation for indtægter, udgifter og det, du søger om. 

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Mit betalingsoverblik

Her kan du se dine regninger hos kommunen og du kan betale med Dankort eller MobilePay. Hvis du ønsker at høre om mulighederne for en afdragsordning, skal du ringe til os på 99 88 99 88.

Du kan også se en oversigt over de regninger du allerede har betalt. 

Bemærk: Der kan være regninger, der ikke kan ses på Mit betalingsoverblik. Det kan for eksempel være beboerindskudslån, der ikke er forfaldet til betaling endnu.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

SKAT

På SKATs hjemmeside kan du beregne din skat, ændre din forskudsregistrering, beregne befordringsfradrag, indtaste til årsopgørelsen m.v.

Løsningen kræver NemID eller TastSelv-kode.

Du kan også hente vejledninger, blanketter og pjecer - det kræver ikke login.

Ønsker du telefonisk hjælp til SKAT, skal du ringe til SKAT på telefonnummer 72 22 18 18.

Har du brug for hjælp til selvbetjening, kan du henvende dig personligt i Borgerservice i Støvring. Husk at medbringe dit nøglekort til NemID eller TastSelv-koden.

Denne selvbetjeningsløsning dirigerer dig over på et eksternt website.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Socialt bedrageri

Har du kendskab til eller mistanke om socialt bedrageri, kan du her anonymt sende dine oplysninger til Rebild Kommune.

Denne selvbetjeningsløsning dirigerer dig over på et eksternt website.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Tilskud til politisk arbejde efter partistøtteloven

Blanketten anvendes af en kandidatliste, der har deltaget i det senest afholdte kommunalbestyrelsesvalg/amtsrådsvalg til:

Ansøgning om tilskud til politisk arbejde efter partistøtteloven, erklæring om påregnede og afholdte udgifter og erklæring om tilskud.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Adresseforespørgsel

Du kan som borger, virksomhed eller myndighed få oplyst en borgers aktuelle folkeregisteradresse.

Husk at du skal kunne oplyse borgerens nuværende eller tidligere navn og enten fødselsdato eller tidligere adresse.

Hvis borgeren har navne- og adressebeskyttelse, kræves der dokumentation af retskrav for oplysning af adressen. Denne dokumentation skal vedhæftes selvbetjeningsløsningen.

Hver henvendelse koster 75 kr. (2018).

Du skal betale med Dankort eller MobliePay når du opretter en forespørgsel.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Aftale efter sygedagpengelovens § 58 (selvstændig)

Er du selvstændigt erhvervsdrivende, kan du her sende ansøgning om aftale og sygedagpenge.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Aftale mellem arbejdsgiver og lønmodtager (§ 56-aftale)

Søg her om aftale mellem dig og din arbejdsgiver efter sygedagpengelovens § 56. 

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Anmeldelse af rotter

Har du observeret rotter, kan du anmelde det her.

Problemer med selvbetjening i weekenden?
Ring til weekendvagten på telefon 31 94 36 34.
Lørdag-søndag: 9.00-11.00.

Denne selvbetjeningsløsning dirigerer dig over på et eksternt website.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Anmodning om lønrefusion (blanket dp202h - ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb)

Hvis du er arbejdsgiver, skal du bruge denne blanket (dp202h), når du skal anmode om lønrefusion, fordi din sygemeldte medarbejder efter en periode med sygedagpenge er overgået til et jobafklaringsforløb.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Ansøgning om § 18-midler

Frivillige sociale foreninger, organisationer eller grupper i Rebild Kommune kan søge om tilskud til frivilligt socialt arbejde (§18-midler).

Læs om kriterierne for ansøgning om tilskud.

Der indsendes en elektroniske ansøgning i oktober måned med seneste indsendelsesdato den 1. november.

Har du spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte os:

Sundhedscentret
Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring
Telefon: 99 88 84 50
Mail: paragraf18@rebild.dk

Denne selvbetjeningsløsning dirigerer dig over på et eksternt website.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Ansøgning: domsmand/nævning

Udfyld formularen for at ansøge om at blive domsmand/nævning senest 22. februar 2019

Denne selvbetjeningsløsning dirigerer dig over på et eksternt website.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Årets frivillige leder eller ildsjæl fra fritidsområdet

Hvem synes du skal have prisen som årets frivillige leder eller ildsjæl? Indsend din indstilling her.

Denne selvbetjeningsløsning dirigerer dig over på et eksternt website.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Årets Ungleder

Brug formularen til at indstille hvem du synes skal have prisen "Årets Ungleder".

Denne selvbetjeningsløsning dirigerer dig over på et eksternt website.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Batterier til dit høreapparat

Her kan du bestille batterier til dit høreapparat.

Denne selvbetjeningsløsning dirigerer dig over på et eksternt website.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Beboerforespørgsel

Her kan du som borger eller f.eks. boligforening få et opslag af antal beboere på en adresse. Du kan kun få oplyst antallet af beboere hvis du ejer eller lejer den bolig du spørger på.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Befordringsgodtgørelse

Her kan du søge om befordringsgodtgørelse.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Bestil affaldscontainer

Her kan du bestille en større eller mindre affaldscontainer. Har du brug for flere containere kan du også bestille det.

 

Denne selvbetjeningsløsning dirigerer dig over på et eksternt website.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Bestil afhentning af storskrald

Du skal selv bestille afhentning af storskrald senest torsdag ugen før der er afhentning på din adresse.

Der er mulighed for at tilmelde en SMS- eller mail-service, så sender vi en besked når det er tid til at bestille hentning. Du kan også vælge af få en besked inden vi henter.

Denne selvbetjeningsløsning dirigerer dig over på et eksternt website.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Book lokaler - Foreningsportalen

Foreninger, aftenskoler og borgere kan finde og booke idrætshaller og kulturhuslokaler til deres aktiviteter på foreningsportalen døgnet rundt. 

Denne selvbetjeningsløsning dirigerer dig over på et eksternt website.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Bygge- og miljøansøgning

Når du skal starte et byggeprojekt som for eksempel opførelse af en ny garage, tilbygning af udestue, nyt etageboligbyggeri, nyt enfamiliehus, nedrivning af maskinhus, så skal projektet ansøges eller anmeldes hos kommunen.

Det gælder også når du skal starte et miljøprojekt som etablering af jordvarmeanlæg, spildevandsanlæg i det åbne land, oprensning og udvidelse af sø, etablering af ny sø, indvindingsanlæg til drikkevand, indvinding af vand til markvanding eller anmeldelse af olietank.

Du skal logge ind med NemID på selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø, for at starte dit projekt. Har du ikke NemID, kan du bestille NemID her. Du vil blive guidet hele vejen gennem dit projekt trin for trin. Via Byg og Miljø kan du undersøge, hvad der gælder af regler på en adresse eller matrikel. Du kan finde oplysninger om bl.a.

 • Kommune- og lokalplaner
 • By- og landzonebestemmelser
 • Byggelinjer, fredningslinjer mv.

Forhold som drikkevandsinteresser eller mistanke om jordforurening på stedet, bliver også vist. Desuden kan du se, hvilke regler og forhold der vil indgå i behandlingen af en konkret sag, du søger om tilladelse til.

Husk at have relevante tegninger og andre dokumenter klar i pdf-format, da de skal vedhæftes projektet. Du kan til enhver tid gemme din ansøgning og vende tilbage til den på et senere tidspunkt.

Du kan eventuelt læse vores guide inden du går i gang med udfylde din ansøgning. Der er en guide til at starte et nyt projekt og en til at eftersende oplysninger.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Dagpenge ved sygdom - selvstændige uden CVR

Her kan du søge om dagpenge ved sygdom, hvis du er selvstændigt erhvervsdrivende og ingen CVR-nummer har. 

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Digital Pladsanvisning

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID. Har du ikke NemID, kan du bestille NemID her.

I den digitale pladsanvisning kan du:

 • skrive dit barn op til pasning i dagpleje, småbørnsinstitution, børnehave, SFO og klub
 • udmelde dit barn
 • ansøge om økonomisk friplads
 • se status på ind- og udmeldelsesforhold

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Digital Skoleindskrivning

Her kan du skrive dit barn op til skole.

Har du ikke NemID, kan du bestille det gratis på www.nemid.nu.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Digitale kort - KortInfo

KortInfo er et tilbud til alle borgere om at se en række af de oplysninger, vi har registreret på kort.

Du kan se grundkort, matrikelkort, historiske flyfoto og udvalgte lag fra forskellige andre kortportaler som for eksempel PlansystemDK og Danmarks miljøportal.
 
Med KortInfo kan du lave opslag på matrikel og adresse. Fra dit opslag kan du komme direkte til OIS.dk, mingrund.dk og SKAT.dk.
 
Du kan også tegne på kortet og gemme det eller printe kort.

Denne selvbetjeningsløsning dirigerer dig over på et eksternt website.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Dine sygesikringsoplysninger

Her kan du se aktuelle og historiske sygesikringsoplysninger om dig selv.

Har du ikke NemID, kan du bestille NemID her.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Direkte markedsføring (Robinsonlisten)

Her kan du tilmelde dig Robinsonlisten.

Det betyder, at du ikke må få tilsendt personligt adresserede reklamer, hvis afsenderen får adresser fra cpr.

Du er beskyttet mod at modtage adresserede reklamer både som post, e-mail og telefon.

Når du har markedsføringsbeskyttelse, får du heller ikke reklamer fra virksomheder, som du er kunde hos. Hvis du vil have henvendelser fra dem, skal du selv kontakte dem.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Dit bibliotek

Med en PIN-kode til dit lånerkort kan du bruge biblioteket, når det passer dig. Log ind og reserver bøger, film, musik og spil, forny dine lån eller hent lydbøger og e-bøger direkte ned på din computer - helt gratis.

Hvis du endnu ikke har en PIN-kode, så husk at bede om én, næste gang du er på biblioteket eller i bogbussen.

Du kan også bestille bøger og forny dine lån via sms.

Denne selvbetjeningsløsning dirigerer dig over på et eksternt website.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Ejendomsskattebillet

Her kan du se din ejendomsskattebillet.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID. Har du ikke NemID, kan du bestille NemID her.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Enkeltydelser

Her kan du søge om enkeltydelser. Husk at vedlægge dokumentation for indtægter, udgifter og det, du søger om. 

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Ergo- og fysioterapi til børn

Hvis du vil henvise et barn til ergoterapi eller fysioterapi, så skal du udfylde en henvisning og sende den vedhæftet en mail til pobb@rebild.dk eller sende den med posten til:

Børn og Bevægelse i Rebild Kommune
Hobrovej 110
9530 Støvring

Til denne selvbetjeningsløsning skal du downloade og udfylde en blanket.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Erklæring fra fodplejer/-terapeut

Dette selvbetjeningsforløb anvendes af fodplejere og fodterapeuter, når en kunde/patient ansøger kommunen om udvidet helbredstillæg. Oplysningerne sendes til kommunen.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Erklæring fra optiker

Dette selvbetjeningsforløb anvendes af optikere og øjenlæger, når en kunde/patient ansøger kommunen om udvidet helbredstillæg. Oplysningerne sendes til kommunen.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Erklæring fra tandlæge/-tekniker

Dette selvbetjeningsforløb anvendes af tandteknikere og tandlæger, når en kunde/patient ansøger kommunen om udvidet helbredstillæg. Oplysningerne sendes til kommunen.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Erklæring om ikke at være samlevende

Samlevende har gensidig forsørgelsespligt på samme måde som ægtepar.

Det betyder, at du ikke får kontanthjælp eller uddannelseshjælp, eller at du får udbetalt et mindre beløb, hvis din samlever helt eller delvis kan forsørge jer begge to. Hjælpen blver beregnet ud fra din og din samlevers samlede indtægts- og formueforhold.

1. I betragtes som samlevende, hvis:

 • I begge er fyldt 25 år
 • I begge er ugifte
 • I har fælles bopæl
 • I ikke er slægtninge i op- eller nedadstigende linje (forældre og børn)
 • I ikke er søskende

2. Desuden skal et af disse punkter også være gældende:

 • I har mindst ét fælles barn
 • I er eller har været noteret som samlevende i ATP
 • I har tidligere været gift med hinanden, eller
 • I lever i et ægteskabslignende forholdI betragtes som samlevende, når alle punkter i 1 er gældende og ét af punkterne i 2

Som kontanthjælpsmodtager kan du her erklære, at du ikke er samlevende med den du deler adresse med.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Erklæring om oplysningspligt - § 41

Denne erklæring skal du bruge, når du søger eller modtager merudgiftsydelse efter servicelovens § 41.

Har du ikke NemID, kan du bestille NemID her.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Erklæring om oplysningspligt - § 42

Denne erklæring skal du bruge, når du søger eller modtager kompensation for tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42.

Har du ikke NemID, kan du bestille NemID her.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Erklæring om raskmelding

Er du selvstændig, kan du her raskmelde dig i forbindelse med sygefravær, hvor der har været udbetalt dagpenge og/eller refusion fra kommunen.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Erklæring om samliv

Samlevende har gensidig forsørgelsespligt på samme måde som ægtepar.

Det betyder, at du ikke får kontanthjælp eller uddannelseshjælp, eller at du får udbetalt et mindre beløb, hvis din samlever helt eller delvis kan forsørge jer begge to. Hjælpen blver beregnet ud fra din og din samlevers samlede indtægts- og formueforhold.

1. I betragtes som samlevende, hvis:

 • I begge er fyldt 25 år
 • I begge er ugifte
 • I har fælles bopæl
 • I ikke er slægtninge i op- eller nedadstigende linje (forældre og børn)
 • I ikke er søskende

2. Desuden skal et af disse punkter også være gældende:

 • I har mindst ét fælles barn
 • I er eller har været noteret som samlevende i ATP
 • I har tidligere været gift med hinanden, eller
 • I lever i et ægteskabslignende forholdI betragtes som samlevende, når alle punkter i 1 er gældende og ét af punkterne i 2

Som kontanthjælpsmodtager kan du her erklære, at du er samlevende.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Find byggesager

Her kan du få adgang til Rebild Kommunes byggesagsarkiv - weblageret. Weblageret indeholder kun afsluttede byggesager.
 
Når du har åbnet weblageret, skal du vælge Rebild kommune. Du søger sagerne frem ved hjælp af din adresse.
 
Hvis du finder fejl i weblageret, eller har du spørgsmål, så kontakt pbv@rebild.dk.

Denne selvbetjeningsløsning dirigerer dig over på et eksternt website.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Flytteanmeldelse

Her kan du melde flytning til folkeregistret.

Flytter du til udlandet i mere end seks måneder, skal du huske at melde udrejse til den kommune, du flytter fra. 

Har du ikke NemID, kan du bestille NemID her.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Fritagelse fra digital post

Ansøger skal udfylde blanketten og møde personligt op i Borgerservice med blanket og legitimation (pas, kørekort, sundhedskort) – fritagelsen er ikke tidsbegrænset.

Fuldmagt
Har ansøger ikke mulighed for selv at møde op, kan ansøger give fuldmagt til en anden person på side 2 i blanketten. Denne person skal herefter møde personligt op i Borgerservice med blanketten og egen legitimation.

Denne selvbetjeningsløsning dirigerer dig over på et eksternt website.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Fritidsrådets udviklingspulje

Søg om støtte fra fritidsrådets udviklingspulje.

Denne selvbetjeningsløsning dirigerer dig over på et eksternt website.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Gravetilladelse - brug af vej

Vejledning

Når du har åbnet selvbetjeningsløsningen skal du først vælge den fane der hedder 'Privat' og oprette dig som bruger. 

Når du har oprettet din sag under enten 'Gravetilladelse', 'Opstilling af materiel mv.' eller 'Arrangementer' kan du udfylde din ansøgning.

BEMÆRK: Ud over de obligatoriske felter der er markeret med en rød stjerne, er der en del felter du skal udfylde før vi kan behandle din ansøgning:

Graveansøgning

Når graveansøgningen er oprettet, skal følgende udfyldes:

 • Fanebladet generelt: Arbejdets art, ledningsdel, ledningstype
 • Fanebladet ”vejen”: Tegn gravearbejdet ind på kortet, udførelsesmetode, dybde, bredde, længde, under tværprofilelementer skal der udfyldes hvor i vejarealet der graves. Der skal ligeledes henvises til standard-afmærkningsplan, eller vedlægges egen afmærkningsplan
 • Fanebladet interessenter: Kontakttype, firma, fornavn, efternavn, vejnavn, husnr., by, telefonnummer.

Opstilling af materiel mv.

Når rådighedsansøgning (opstilling af materiel m.v.) er oprettet, skal følgende udfyldes:

 • Fanebladet ”vejen”: Tegn arealet ind på kortet. Der skal ligeledes henvises til standard-afmærkningsplan, eller vedlægges egen afmærkningsplan
 • Fanebladet materiel: Vælg materiel
 • Fanebladet interessenter: Kontakttype, firma, fornavn, efternavn, vejnavn, husnr., by, telefonnummer

Arrangementer

Når arrangementsansøgning er oprettet, skal følgende udfyldes:

 • Fanebladet ”vejen”: Tegn arealet ind på kortet. Der skal vedlægges en afmærkningsplan
 • Fanebladet materiel: Vælg arrangement, beskriv arrangementet
 • Fanebladet ansøger: Kontakttype, firma, fornavn, efternavn, vejnavn, husnr., by, telefonnummer

Print eventuelt denne vejledning.

Denne selvbetjeningsløsning dirigerer dig over på et eksternt website.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Grøn ordning - revisorerklæring

Ved revision af projektregnskaber under grøn ordning udfyldes denne erklæring.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du downloade og udfylde en blanket.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Helbredstillæg

Du kan søge helbredstillæg, hvis du er folkepensionist eller er tilkendt førtidspension før 2003.

Hvis du og din ægtefælle eller samlever har en samlet likvid formue, som er større end den årligt fastsatte formuegrænse, kan du ikke modtage helbredstillæg.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Helbredstillæg - bruges af pårørende eller nærtstående

Her kan du som pårørende eller nærtstående søge om tilskud til medicin, tandlæge, høreapparat, fysioterapi, fodterapi, psykologhjælp og kiropraktorbehandling for en anden person. Hvis du ønsker at søge om tilskud til dig selv, skal du vælge denne løsning.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Helbredstillæg - refundering af udlæg

Du skal anvende dette selvbetjeningsforløb til at indsende din regning og anmode om at få refunderet dit udlæg, hvis du har fået bevilget almindeligt eller udvidet helbredstillæg, og du har betalt for behandlinger/ydelser, uden at dit tilskud er blevet fratrukket på din regning.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Helbredstillæg - refundering af udlæg - bruges af pårørende eller nærtstående

Her kan du som pårørende eller nærtstående indsende en regning og anmode om at få refunderet et udlæg for en person, der har fået bevilget almindeligt eller udvidet helbredstillæg og har betalt for behandlinger/ydelser, uden at tilskuddet er blevet fratrukket på regningen. Hvis du ønsker at få refunderet et udlæg for dig selv, skal du vælge denne løsning

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Henvendelser om affald

Har skraldemanden ikke taget dit affald med? Er din container ikke er sat tilbage på sin plads? Fortæl os om det, så vi kan undgå at det sker igen.

Du kan også også fortælle os hvis containeren er i stykker eller du kan bestille en miljøkasse eller kompostbeholder.

Denne selvbetjeningsløsning dirigerer dig over på et eksternt website.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Hjælpemiddel, forbrugsgode og boligindretning

Har du et handicap, eller er du ældre med en varig nedsat funktionsevne, kan du få tilskud til hjælpemidler, forbrugsgoder og nødvendig boligindretning.

Har du ikke NemID, kan du bestille NemID her.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Hjælpemidler på arbejdspladsen

Du skal anvende dette selvbetjeningsforløb, hvis du som virksomhed eller uddannelsesinstitution vil søge om hjælpemidler (fx undervisningsmateriale, arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning) til en borger/medarbejder. Selvbetjeningsforløbet startes af virksomheden. Det er vigtigt, at du starter forløbet i den kommune, hvor borgeren har bopæl.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Indstilling af kandidat til præmiering

---

Denne selvbetjeningsløsning dirigerer dig over på et eksternt website.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Jobrotation og jobrotationsydelse

Her kan du som virksomhed ansøge om jobrotation og udbetaling af jobrotationsydelse.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Jordflytning

Her kan du anmelde flytning af forurenet jord.

Husk at vedlægge analyserapporter.

Denne selvbetjeningsløsning dirigerer dig over på et eksternt website.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Journaloverdragelse ved lægeskift

Her kan du fravælge, at din nye læge skal have din journal.

Hvis du ikke har NemID, kan du bestille NemID her.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

KOL-kursus

Send navn og telefonnummer, så kontakter vi dig.

Denne selvbetjeningsløsning dirigerer dig over på et eksternt website.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste - servicelovens § 42

Udfyld blanketten for at søge om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste til pasning/træning af børn med handicap eller langvarig sygdom (omfattet af servicelovens § 42).

Du skal vedlægge kopi af seneste tre måneders lønsedler.

Har du ikke NemID, kan du bestille NemID her.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Kontanthjælp og uddannelseshjælp

Her kan du søge om kontanthjælp.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Kørekort

Hvis du vil ansøge om kørekort, skal du altid møde personligt op i et af landets borgerservicecentre.

I Rebild Kommune skal du møde op i Borgerservice i Støvring.

 

Denne selvbetjeningsløsning kræver personligt fremmøde.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Lån til beboerindskud

Her kan du ansøge om lån til beboerindskud, hvis du flytter i en almen bolig (boligforening), almen ældrebolig eller i et bofællesskab. Du kan ikke søge om lån til beboerindskud til en privat lejebolig. Du skal søge i den kommune, hvor boligen ligger.

Har du ikke NemID, kan du bestille NemID her.

 

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Lån til betaling af ejendomsskat

Du kan søge om lån til betaling af ejendomsskat (indefrysning af ejendomsskat), hvis du:

 • ejer fast ejendom, og har fast bopæl her i landet
 • er efterlønsmodtager eller er fyldt 65 år og/eller modtager social pension
 • selv bruger ejendommen til beboelse
 • har friværdi inden for ejendommens seneste offentlige vurdering

Vær opmærksom på, at lånet kun ydes til selve grundskylden.

Har du flere ejendomme, kan du kun låne til én ejendom.

Har du ikke NemID, kan du bestille NemID her.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Landzonetilladelse

Her kan du søge om landzonetilladelse i forbindelse med nyt byggeri, udstykning og ændret brug af areal og bygninger i henhold til Planlovens § 35.

Hav følgende parat:

 • Tegninger/skitser - du kan vedhæfte dem sidst i forløbet
 • Beliggenhedsplan, der tydeligt viser forholdene

Bemærk, at du skal sende ansøgningen til den kommune, hvor ejendommen ligger.

Har du ikke NemID, kan du bestille NemID her.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Ledighedsydelse

Hvis du er visiteret til fleksjob og bliver ledig, kan du søge om ledighedsydelse her.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Ledighedsydelse ved ferieafholdelse

Her kan du søge om ledighedsydelse ved ferieafholdelse efter lov om aktiv socialpolitik § 74e.

Ansøgning om ledighedsydelse skal ske inden afholdelse af ferien.

Har du ikke NemID, kan du bestille NemID her.

 

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Legitimationskort

Du skal downloade, udfylde og printe denne blanket og møde personligt på Borgerservice i den kommune, hvor du bor.

Udover blanketten skal du medbringe:

 • et vellignende pasfoto
 • original dåbs-, navne- eller fødselsattest eller sundhedskort
 • 150 kr. kontant (ellers kan du betale med MobilePay eller Dankort)

Til denne selvbetjeningsløsning skal du downloade og udfylde en blanket.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Liste over læger og speciallæger (med NemID)

Her kan du se en liste over læger og speciallæger i Rebild Kommune. Løsningen beregner automatisk afstanden mellem din bopæl og den læge, du vælger.

Har du ikke NemID, kan du bestille NemID her.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Liste over læger og speciallæger (uden NemID)

Her kan du se en liste over læger og speciallæger i Rebild Kommune.

Denne selvbetjeningsløsning dirigerer dig over på et eksternt website.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Lægeskift

Her kan du skifte læge.

Hvis du ikke har NemID, kan du bestille NemID her.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Lær at tackle-kurser

Her kan du tilmelde dig et af vores 'lær at tackle-kurser'.

Denne selvbetjeningsløsning dirigerer dig over på et eksternt website.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Læseadgang til din digitale postkasse

Du kan give andre adgang til at læse post i din digitale postkasse. Hvis du ikke selv kan oprette læseadgangen via din digitale postkasse, kan du få hjælp til det i Borgerservice. Medbring gyldig legitimation samt navn og personnummer på den person, som skal have læseadgangen. 

Fuldmagt
Hvis du ikke selv kan møde op i Borgerservice, kan du give fuldmagt til den person, som skal have læseadgangen. Personen skal medbringe fuldmagten samt gyldig legitimation.

Gyldig legitimation
Medbring legitimation med billede og personnummer. Det kan være pas, kørekort eller en kombination af andre identitetspapirer. Kontakt Borgerservice på telefon 99 88 99 88, hvis du er i tvivl.

Denne selvbetjeningsløsning dirigerer dig over på et eksternt website.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Løntilskud - arbejdsophør/udløb af tilskudsperiode

Anvend denne løsning, hvis din virksomhed ønsker at meddele arbejdsophør eller udløb af tilskudsperiode i forbindelse med en ansættelse med løntilskud.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Løntilskud - erklæring

Erklæringen danner grundlag for jobcentrets vurdering af, om virksomheden opfylder betingelserne for ansættelse af ledige med løntilskud.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Løntilskud - forlængelse

Hvis du vil anmode om at forlænge en ansættelse med tilskud i din virksomhed, skal du bruge denne selvbetjeningsløsning.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Løntilskud - tilbud om ansættelse

Her kan din virksomhed tilbyde en ansættelse med løntilskud.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Meddelelse om arbejdsfordeling

Her kan du som virksomhed udfylde meddelelse om arbejdsfordeling og bilag til meddelelse om arbejdsfordeling.

Find blanketterne via linket herunder og send dem til 

Rebild Kommune
Hobrovej 110
9530 Støvring

eller til Rebild Kommune via digital post på borger.dk.

 

Denne selvbetjeningsløsning dirigerer dig over på et eksternt website.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Meld dig ledig

Når du bliver ledig, skal du melde det til jobnet.dk

Du skal bruge NemID for at logge på Jobnet. Har du ikke NemID, kan du bestille NemID her.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Midlertidig overnatning

Du skal have tilladelse til at overnatte i lokaler, der ikke er godkendt som hotel eller lignende. Det er beredskabet, der giver tilladelsen. Du skal være opmærksom på, at der er en række regler for midlertidig overnatning, der skal overholdes. 

Ansøg senest tre dage før datoen for overnatningen. Du kan ikke ansøge senere end dette tidspunkt.

Denne selvbetjeningsløsning dirigerer dig over på et eksternt website.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Mit betalingsoverblik

Her kan du se dine regninger hos kommunen og du kan betale med Dankort eller MobilePay. Hvis du ønsker at høre om mulighederne for en afdragsordning, skal du ringe til os på 99 88 99 88.

Du kan også se en oversigt over de regninger du allerede har betalt. 

Bemærk: Der kan være regninger, der ikke kan ses på Mit betalingsoverblik. Det kan for eksempel være beboerindskudslån, der ikke er forfaldet til betaling endnu.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Navne- og adressebeskyttelse

Her kan du søge om navne- og adressebeskyttelse. Adressebeskyttelse betyder, at dit navn og adresse ikke må udleveres fra folkeregisteret eller fra Det Centrale Personregister (cpr).

Bemærk at din navne- og adressebeskyttelse kun gælder i et år ad gangen, og du skal selv holde øje med, hvornår den udløber.

Hvis du efter et år stadig ønsker at have navne- og adressebeskyttelse, kan du søge igen.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID. Har du ikke NemID, kan du bestille NemID her.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

NemID

Du skal bruge NemID til mange af vores selvbetjeningsløsninger. Med NemID kan du fx sende en sikker mail, melde flytning, skifte læge eller søge udvidet helbredstillæg.

Denne selvbetjeningsløsning dirigerer dig over på et eksternt website.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Omdannelse af registreret partnerskab til ægteskab

Her kan I søge om at få omdannet jeres registrerede partnerskab til ægteskab.

Har I ikke NemID, kan I bestille NemID her.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Ophør af navne- og adressebeskyttelse

Her kan du søge om ophør af navne- og adressebeskyttelse.

Har du ikke nemID, kan du bestille NemID her.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Overvægtsklinik for børn og unge

Udfyld og mail ansøgningen til: overvaegtsklinikken@rebild.dk - du skal kende barnets vægt og højde samt datoen for målingen for at udfylde skemaet.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du downloade og udfylde en blanket.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Pas

Hvis du har brug for et nyt pas, skal du altid møde personligt op i Borgerservice. Det gælder også, hvis dit barn skal have et pas.

Skal du have fornyet dit pas, skal du huske at medbringe dit gamle pas.

Har du mistet dit pas, eller er det første gang, du skal have et pas, skal du medbringe din fødsels-/dåbsattest.

Du skal også medbringe billedlegitimation og et pasfoto. Læs om billedkrav her.

 

Børn under 18 år

Hvis dit barn er under 18 år, og I har fælles forældremyndighed, skal begge forældre underskrive ansøgningen.

Denne selvbetjeningsløsning dirigerer dig over på et eksternt website.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Personlig assistance ved ansættelser

Medarbejdere kan søge om at få personlig assistance til arbejdsmæssige funktioner, som de ikke selv kan udføre.

Find blanketterne vedr. personlig assistance via linket herunder.

Send blanketten til:

Rebild Kommune
Hobrovej 110
9530 Støvring

eller til Rebild Kommune via digital post på borger.dk.

 

Denne selvbetjeningsløsning dirigerer dig over på et eksternt website.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Personligt tillæg

Du kan søge kommunen om personligt tillæg, hvis du er folkepensionist eller modtager førtidspension efter de gamle regler, dvs. reglerne fra før 2003. Du skal være særligt vanskeligt stillet økonomisk for at kunne få personligt tillæg. Kommunen foretager en konkret vurdering af dine samlede økonomiske forhold, når den vurderer, om du kan få personligt tillæg.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Personligt tillæg - bruges af pårørende eller nærtstående

Her kan du som pårørende eller nærtstående søge om personligt tillæg for en anden person. Hvis du ønsker at søge om tilskud til dig selv, skal du vælge denne løsning

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Personoplysninger - samtykke til indhentning

Her kan du sende dit samtykke til indhentning og videregivelse af personoplysninger.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Plejebolig eller ældrebolig

Her kan du søge om plejebolig eller ældrebolig.

Udfyld skemaet, print det og send det til:

Rebild Kommune
Center Pleje og Omsorg
Myndighed
Hobrovej 110
9530 Støvring

Når vi har modtaget din ansøgning, vil vi foretage en konkret vurdering af dine forhold for at afgøre, om du er berettiget til en plejebolig.

Denne selvbetjeningsløsning dirigerer dig over på et eksternt website.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Plejeforældre - ansøgning om dagtilbud/SFO

Hvis du har plejebørn, skal du benytte denne blanket for at skrive barnet op til dagtilbud eller SFO

Til denne selvbetjeningsløsning skal du downloade og udfylde en blanket.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Plejeforældre - udmeldelse af dagtilbud/SFO

Hvis du har plejebørn, skal du benytte denne blanket for at melde barnet ud af dagtilbud eller SFO.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du downloade og udfylde en blanket.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Post til døren

Du er berettiget til post til døren, hvis du er forhindret i selv at hente din post på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Samtykkeerklæring til ansøgning om pas til børn

Erklæringen skal bruges, når et barn under 18 år skal have udstedt eller fornyet et pas. Da skal begge indehavere af forældremyndigheden udfylde denne samtykkeerklæring, men det er kun den ene af forældrene, som behøver at møde op sammen med barnet. Barnet skal være til stede.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Se tømmedage

Hvornår kommer vi og tømmer din skraldespand? Find svaret her.

Bemærk!: På nogle veje kan skraldebilerne starte før kl. 6 for at undgå myldretiden. Du kan se her, hvor vi har givet dispensation til tidlig start.

Denne selvbetjeningsløsning dirigerer dig over på et eksternt website.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Separation og skilsmisse

Hvis du ønsker separation eller skilsmisse, skal du sende en ansøgning til Familieretshuset.

Læs mere på Familieretshusets hjemmeside via linket nedenfor.

Denne selvbetjeningsløsning dirigerer dig over på et eksternt website.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

SKAT

På SKATs hjemmeside kan du beregne din skat, ændre din forskudsregistrering, beregne befordringsfradrag, indtaste til årsopgørelsen m.v.

Løsningen kræver NemID eller TastSelv-kode.

Du kan også hente vejledninger, blanketter og pjecer - det kræver ikke login.

Ønsker du telefonisk hjælp til SKAT, skal du ringe til SKAT på telefonnummer 72 22 18 18.

Har du brug for hjælp til selvbetjening, kan du henvende dig personligt i Borgerservice i Støvring. Husk at medbringe dit nøglekort til NemID eller TastSelv-koden.

Denne selvbetjeningsløsning dirigerer dig over på et eksternt website.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Sms- og e-mail-service

Få en påmindelse på sms, e-mail eller begge dele når du:

 • Får hentet dagrenovation
 • Får hentet papiraffald
 • Skal bestille afhentning af storskrald

Du kan selv vælge hvor mange dage i forvejen du vil have påmindelsen.

Du kan også afmelde dit mobilnummer eller e-mailadresse.

Denne selvbetjeningsløsning dirigerer dig over på et eksternt website.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Socialt bedrageri

Har du kendskab til eller mistanke om socialt bedrageri, kan du her anonymt sende dine oplysninger til Rebild Kommune.

Denne selvbetjeningsløsning dirigerer dig over på et eksternt website.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Socialt frikort

-

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Sorggruppe for børn og unge

Tilmelding til vores sorggruppe for børn og unge der har mistet forældre eller søskende.

Bemærk: Du skal gemme skemaet på din egen computer før du kan udfylde og sende det.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du downloade og udfylde en blanket.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Støtte til køb af bil

Her kan du søge om støtte til køb af bil.

Du skal både udfylde en ansøgningsblanket (klik på download fil længere nede) og et spørgeskema.

Print begge dele ud og send dem til:

Rebild Kommune
Center Pleje og Omsorg
Myndighedsafdelingen
Hobrovej 110
9530 Støvring

Til denne selvbetjeningsløsning skal du downloade og udfylde en blanket.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Sundere livsstil

Er du klar til et vægttab, men mangler værktøjerne er dette kurset for dig.

Denne selvbetjeningsløsning dirigerer dig over på et eksternt website.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Sundhedskort (det gule)

Her kan du bestille nyt sundhedskort.

Har du ikke NemID, kan du bestille NemID her.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Sygedagpenge

På 'Mit sygefravær' kan du anmode om sygedagpenge. I den forbindelse skal du afgive en række oplysninger til kommunen.

Vær opmærksom på

Der kan være tre forløb, som du skal igennem, når du skal udfylde Mit Sygefravær:

1) Udfyld UDP (kommentér de oplysninger, som din arbejdsgiver har indsendt, og godkend med dit NemID)

2) Udfyld ansøgning om sygedagpenge og godkend med dit NemID

3) Udfyld oplysningsskemaet og godkend med NemID (Oplysningsskemaet bliver kun vist og skal kun udfyldes, hvis din arbejdsgiver ikke har angivet en sidste sygefraværsdato)

OBS: Når du er færdig med udfyldelsen, vil du modtage en kvittering. 

Gå derefter tilbage til forsiden for at se, at du har udfyldt alt. Det er vigtigt, at der til sidst står på skærmen, "Du har ingen ventende opgaver i Mit Sygefravær".

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Sygedagpenge for selvstændig erhvervsdrivende (§ 58)

Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende og skal søge om sygedagpenge skal du bruge denne selvbetjeningsløsning.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Sygesikring - gruppeskift

Her kan du skifte sygesikringsgruppe.

Har du ikke NemID, kan du bestille NemID her.

 

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Tilmelding til 'God Familiestart'

Udfyld tilmeldingen og gem den på din computer. Herefter skal du sende den til familiestart@rebild.dk.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du downloade og udfylde en blanket.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Tilskud til mentorfunktion - bevilling

Her kan du som virksomhed eller uddannelsessted ansøge om at få bevilget tilskud til mentorfunktion.

Har du ikke NemID, kan du bestille NemID her.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Tilskud til mentorfunktion - udbetaling

Her kan du som virksomhed eller uddannelsessted anmode om udbetaling af tilskud til mentorfunktion.

Hvis du ikke har NemID, kan du bestille NemID her.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Tilskud til merudgifter for børn og unge - servicelovens § 41

Her kan du søge om merudgiftsydelse, når du i hjemmet forsørger et barn under 18 år, som er omfattet af servicelovens § 41, og som har betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller har en indgribende kronisk sygdom.

Har du ikke NemID, kan du bestille NemID her.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Tilskud til merudgifter for voksne - servicelovens § 100

Her kan du søge om merudgiftsydelse, hvis du har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Har du ikke NemID, kan du bestille NemID her.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Tilskud til pasning af egne børn

Ansøgning om tilskud til at passe eget barn foregår via Digital Pladsanvisning. Du skal bruge din NemID.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Tilskud til politisk arbejde efter partistøtteloven

Blanketten anvendes af en kandidatliste, der har deltaget i det senest afholdte kommunalbestyrelsesvalg/amtsrådsvalg til:

Ansøgning om tilskud til politisk arbejde efter partistøtteloven, erklæring om påregnede og afholdte udgifter og erklæring om tilskud.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Tilskud til privat børnepasning

Her kan du søge om tilskud til privat børnepasning.

Hvis du ikke har NemID, kan du bestille NemID her.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Tilskud til voksenlærling - ansøgning

Her kan du som virksomhed ansøge om at få bevilget tilskud til en voksenlærling. Ansøgningen skal vedlægges kopi af den underskrevne uddannelsesaftale.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Tilskud til voksenlærling - udbetaling

Her kan du som virksomhed anmode om udbetaling af tilskud til voksenlærling.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Udvidet helbredstillæg

Hvis du er pensionist eller er tilkendt førtidspension før 2003, kan du søge om udvidet helbredstillæg til briller, tandproteser og fodpleje.

Når du søger om tillæg til briller og tandproteser, skal du søge om tilskud, inden du bestiller eller får udført behandlingen. Husk at sende et prisoverslag sammen med din ansøgning. Du får tilskuddet udbetalt som et engangsbeløb.

Når du søger om tillæg til fodpleje, skal du gøre det inden første behandling. Du skal som udgangspunkt kun ansøge en gang, hvorefter bevillingen er løbende. Du får tilskuddet udbetalt sammen med din pension.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Udvidet helbredstillæg - bruges af pårørende eller nærtstående

Her kan du som pårørende eller nærtstående søge om tilskud til tandproteser, større tandbehandlinger, briller eller fodbehandling for en anden person. Bemærk, at personen skal have modtaget en afgørelse fra kommunen, inden behandlingen påbegyndes.

Hvis du ønsker at søge om tilskud til dig selv, skal du vælge denne løsning.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Underretning om udsat barn (anonym)

Hvis du har kendskab til et barn, der mistrives, så kan du anonymt underrette os om det her.

Denne selvbetjeningsløsning dirigerer dig over på et eksternt website.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Underretning om udsat barn (med NemID)

Har du kendskab til et barn, der mistrives, kan du underrette os om det her.

Hvis du ikke har NemID, kan du bestille NemID her.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Virksomhedspraktik - forlængelse

Hvis din viksomhed ønsker at forlænge en ansættelse i virksomhedspraktik, skal du bruge denne selvbetjeningsløsning.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Virksomhedspraktik - tilbud om etablering

Her kan din virksomhed tilbyde etablering af virksomhedspraktik.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Ægteskabserklæring

Hvis I skal giftes, skal I sende en ægteskabserklæring til bopælskommunen. Det gælder både, hvis det er et borgerligt eller et kirkeligt bryllup.

Har du ikke NemID, kan du bestille NemID her.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Økonomisk friplads

Her kan du beregne og ansøge om økonomisk friplads.

Har du ikke NemID, kan du bestille NemID her.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Menu