Landbrug og dyrehold

Køer
I landbrugsgruppen kan du blive vejledt om miljøforhold og få behandlet ansøgninger om miljøgodkendelser og tilladelser.

På de ovenstående sider i menuen kan du finde oplysninger om, hvad du skal gøre, hvis du ønsker at etablere, ændre eller udvide et husdyrbrug.

Derudover fører gruppen tilsyn med ejendomme med erhvervsmæssigt dyrehold, dvs. at vi kontrollerer, om de drives på en miljømæssig forsvarlig måde, og at gældende lovgivning overholdes.

Vi er en del af Center Natur og Miljø. Har du spørgsmål om dyrehold, er du velkommen til at kontakte os på telefon eller mail:

Center Natur og Miljø
Hobrovej 110
9530 Støvring
Tlf.: 99 88 99 88
E-mail: cnm@rebild.dk

Menu