Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.
Spildevand der ledes ud i vandløb - foto: colourbox.com

Virksomhed og miljø

Her finder du oplysninger om virksomheder og deres påvirkning af miljøet. Se hvilke regler der gælder på området.

Virksomheder påvirker miljøet i større eller mindre grad. I menuen ovenfor kan du se hvilke typer af virksomheder der er særlige regler for. Rebild Kommune fører tilsyn, blandt andet med autoværksteder og dambrug. Hvert år udarbejdes en tilsynsberetning over miljøtilsyn udført i det forgangne år.

Cookieinformation