Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

""

Sammen udvikler vi Rebild | Vision 2035

Visionen er byrådets tanker og ideer om i hvilken retning Rebild Kommune skal udvikle sig. Den er det fælles pejlemærke alle kommunens ansatte arbejder efter. Bliv klogere på visionen, på hvordan vi kommer dertil og på hvad vores fokus er.

Vores vision

Vi er en lille, moderne kommune, som møder borgerne i mange forskellige roller og med mange opgaver med stor kompleksitet. Vi har et stort ansvar for udviklingen af vores lokale samfund. På nogle områder betyder det, at vi går forrest, og på andre områder indtager vi den faciliterende rolle. Men vi lægger altid vægt på at handle i fællesskabets interesser.

Naturen og de små og store byer blomstrer side om side i vores kommune og forbinder os i et stærkt fællesskab. Naturen er vores fundament, hvor vi skaber et sundt og godt liv både for den enkelte borger, for samværet i foreningerne og for vores erhvervsliv. Det er en del af vores identitet, som vi er stolte af, og som andre kender os for. Vi vil være et naturligt sted at vælge at bo, besøge, arbejde og drive virksomhed.

Alle borgere skal opleve at høre til og at være en betydningsfuld del af fællesskaber, hvor de trives socialt og fagligt. Vi har plads til både dem, der bidrager til fællesskabet, og til dem, der har brug for, at fællesskabet holder hånden under dem.

Her kan du hente en printvenlig version af visionen.

Vores vej dertil

Vi gør det i fællesskab. Vi inddrager og involverer. Vi er en attraktiv arbejdsplads, og politiske beslutninger baserer sig på forvaltningens faglige rådgivning. Vi samarbejder med alle, der vil, og lader os inspirere – også udefra. Samarbejde skaber ideer, erkendelser og muligheder. Det er igennem fællesskabet, at vi udvikler velfærden, får tryghed og motiveres til at tage ansvar.

Vi vil være på forkant. Vi tager det i opløbet og sætter tidligt ind. Den rettidige omhu kræver en ihærdig indsats, men betaler sig på den lange bane. Med forebyggelse kommer vi længst.

Vi ser sammenhænge og tænker på tværs. Vi kommer hele vejen rundt, når vi bevarer og udvikler. Tingene skal hænge sammen – og afbalanceres ud fra det samlede billede. Helhedstænkningen sikrer forståelse, tryghed og sammenhæng.

Vores fokus

Naturen

  • Vi samarbejder på tværs for at skabe samspil imellem mennesket og naturen.
  • Vi benytter og inddrager naturen balanceret i alt fra aktive fritidsoplevelser til erhverv.
  • Vi formidler vores natur og bruger den til at positionere os i forhold til turister og bosætning.

Mangfoldighed

  • Vi styrker og fremhæver diversiteten, som kommunen rummer i forhold til livet på landet og byen, hvor vi som borgere kan skabe det liv, som ønskes.
  • Vi understøtter alsidighed og individuelle styrker, der gør lokale initiativer og tilbud stærkere.
  • Vi har plads til både de unikke nicher og til at skalere og vokse, i alt lige fra hobbyer, til læring og erhverv.

Sammenhængskraft

  • Vi understøtter foreningslivet, fællesskaber og netværk, hvor vi gør hinanden bedre og har fokus på kvalitet.
  • Vi har borgere, foreninger og erhvervsliv, som tager ansvar, og sikrer, at der er let adgang til kommunens fællesskaber for alle, lige fra børn til ældre. Vi bruger fællesskabet som en vigtig værdi i vores formidling.
  • Vi bruger vores størrelse som en styrke i forhold til at værne om fællesskabet, den tætte dialog og mulighederne for både at agere hurtigt, når der er brug for det, og følges ad over lang tid, når det er nødvendigt.
  • Flere borgere giver os mulighed for at styrke vores eksisterende tilbud og etablere nye til gavn for fællesskabet. Vi arbejder aktivt med at øge bosætningen i hele kommunen, og har som delmål, at vi i 2033 er 33.000 indbyggere i kommunen.

Styrkepositioner

Vores styrkepositioner er midler til at nå visionen – de særlige forudsætninger, der gør, at vi kan komme derhen. Styrkepositionerne er vores ryg- rad. Vi kan meget andet, men dette er vores særlige forcer.

Beliggenhed

 – naturlig adgang til fællesskaber

I et område med landets smukkeste natur, ligger vi tæt på alt. Via tog, motorvejen og landevejene har vi let adgang til jobs, uddannelsesinstitutioner, kultur, natur, lufthavn og hinanden. Det, vi ikke har selv, ligger lige rundt om hjørnet.

Fyrtårne

 – et naturligt eventyr

Rold Skov, Rebild Bakker og REGAN Vest. Tre unikke steder, som gør os, kendte og trækker folk til fra hele landet. Naturen er let tilgængelig og rummer en enestående kulturarv. Det skaber rum for mageløse oplevelser for både krop og sjæl.

Potentialet

– de naturlige ressourcer

Vi værner om og prioriterer ressourcer og omgivelser, som vi har – menneske, natur og erhvervsliv. Her vokser nye virksomheder frem, og vi har plads til, at initiativerne kan gro. Der er et stort potentiale i at dyrke og forstærke både velkendte værdier og nye tiltag i vores kommune. Det skaber en stærk identitet og ansvarlig udvikling til gavn for fællesskabet.

Monsido - statistik

Cookieinformation