Rebild Kommunes persondatapolitik

I Rebild Kommune er vi meget omhyggelige med at beskytte dine personlige oplysninger. Læs herunder hvordan vi håndterer dem og hvilke rettigheder du har.

Dataansvarlig

Rebild kommune
Hobrovej 110
9570 Støvring

99 88 99 88
raadhus@rebild.dk 

CVR nr. 29189463
 

Rebild Kommune er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som du afleverer til Rebild Kommune, eller som kommunen modtager om dig fra andre.

Hvad er en personoplysning?

En personoplysning er enhver oplysning, der kan føres tilbage til en bestemt person. For eksempel navn, adresse, CPR-nummer, helbredsoplysninger, religiøs overbevisning, civilstand, portrætbilleder med mere.

Bruger I cookies på rebild.dk?

Det kan du tro vi gør! Masser af cookies, ligesom alle andre hjemmesider. Nogle cookies er nødvendige for at du overhovedet kan bruge hjemmesiden, andre hjælper med analyse eller giver ekstra funktioner. De nødvendige kan du ikke fravælge, men det kan du med de andre. Læs hvordan du hånterer cookies her.

Hvilke rettigheder har jeg?

Når vi behandler personoplysninger om dig har du en række rettigheder, som skal sikrefuld åbenhed om, hvordan dine oplysninger bliver behandlet. Disse rettigheder er blandt andet:
 

Ret til oplysning

Du har ret til at få det at vide, når Rebild Kommune behandler personoplysninger om dig. Du har ret til at få at vide hvorfor vi har oplysningerne, hvad vi bruger dem til samt andre informationer, der kan give dig et overblik over, hvad vi gør med dine personoplysninger. Når Rebild Kommune behandler oplysninger om dig, har vi pligt til på eget initiativ, at fortælle dig hvorfor vi behandler disse oplysninger og hvad vi bruger dem til.

Ret til indsigt

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, der behandles af Rebild Kommune om dig. 

Hvis du ønsker at få indsigt i dine personoplysninger kan du skrive til os på raadhus@rebild.dk eller du kan henvende dig på rådhuset i Støvring.

Hvis du allerede er i kontakt med en medarbejder, kan du også kontakte vedkommende direkte.

Hvis du sender en mail og den indeholder fortrolige eller følsomme personoplysninger som for eksempel personnummer, bør du bruge sikker mail via Digital Post på www.borger.dk.

På denne video kan du se hvordan du sender sikkert med Digital Post.

Ret til berigtigelse

Du har ret til at få ændret personoplysninger om dig, som ikke er rigtige eller er mangelfulde.

I de tilfælde skal du skrive til os på raadhus@rebild.dk eller du kan henvende dig på rådhuset i Støvring.

Hvis du allerede er i kontakt med en medarbejder, kan du også kontakte vedkommende direkte.

Hvis du sender en mail og den indeholder fortrolige eller følsomme personoplysninger som for eksempel personnummer, bør du bruge sikker mail via Digital Post på www.borger.dk.

På denne video kan du se hvordan du sender sikkert med Digital Post.

Ret til sletning

som udgangspunkt har du ikke ret til at få dine personoplysninger slettet, når oplysningerne behandles af en offentlig forvaltning som Rebild Kommune. Kommunen har notatpligt, som gør, at oplysningerne ikke må slettes før lovgivningen tillader det. Derfor har du som borger heller ikke ret til at få slettet dine oplysninger som for eksempel i private virksomheder. Notatpligten sikrer din retssikkerhed, da du på den måde kan se, hvordan kommunen har sagsbehandlet, og på hvilken baggrund kommunen har foretaget vurderinger og truffet afgørelser.

Ret til at klage

Du har altid ret til at klage til Datatilsynet. Du kan blandt andet klage over, at

  • du ikke får de oplysninger, du har krav på efter reglerne om indsigt
  • der uretmæssigt er lagt oplysninger om dig på internettet
  • der uretmæssigt er blevet videregivet oplysninger om dig.

Databeskyttelsesrådgiver

Inden du klager, bør du tage kontakt til vores databeskyttelsesrådgiver. Det vil ofte være muligt for os at hjælpe dig og finde en løsning. En databeskyttelsesrådgiver (også kaldet data protection officer eller DPO) er en uafhængig funktion, der refererer direkte til Rebild Kommunes byråd.
Du kan læse mere om databeskyttelsesrådgiveren og hvordan du kontakter vedkommende her.

Hvis du ønsker at klage til Datatilsynet, kan du læse her hvordan du gør.

Ret til indsigelse

Rebild Kommune kan behandle oplysninger om dig, fordi det er i samfundets interesse. Du har en ret til at bede Rebild Kommune dokumentere at Rebild Kommunes retsstilling har større betydning end din retstilling som registreret. I de tilfælde skal du kontakte centrene direkte.

Sikkerhed

Rebild Kommune behandler dine personoplysninger fortroligt. Oplysningerne bliver behandlet og opbevaret i kommunens lukkede sagsbehandlingssystemer. Vi har sørget for passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, og vi kontrollerer løbende at vores it-udstyr og tekniske løsninger lever op til strenge sikkerhedskrav.

Hvis der skulle ske et brud på persondatasikkerheden, tager vi hånd om bruddet med det samme, og inden 72 timer skal vurdere om bruddet er så alvorligt, at det skal meldes til datatilsynet og til dig.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud vil du blive kontaktet, hvis vi vurderer, at bruddet har skabt en høj risiko for krænkelse af dine rettigheder – herunder for eksempel diskrimination, identitetstyveri eller svig, økonomisk tab, skade på omdømme eller sociale konsekvenser.
 

Menu