Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

""

Miljø, klima og natur

I Rebild Kommune er vi rig på storslået natur, som vi alle skal værne om.

Som myndighed på natur- og miljøområdet er det vores opgave at føre tilsyn, give tilladelser og lave planer - så vi også i fremtiden kan bevare den gode natur og sikre et godt miljø med blandt andet rent drikkevand.

Vi er klar til at hjælpe, hvis du for eksempel skal anmelde en olietank eller anlægge jordvarme. 

Du skal bruge vores selvbetjeningsløsning Byg og Miljø

Byg og Miljø er en digital adgang til at søge tilladelser på miljøområdet - det gælder både for borgere og virksomheder. 

Målet er at vi får en mere ensartet, effektiv og hurtigere miljøansøgning og sagsbehandling i kommunen.

Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygge- eller miljøansøgning.

Du kan søge om eller anmelde:

  • Alle typer af byggesager inklusive byggeri på fredet ejendom
  • Etablering af jordvarmeanlæg
  • Spildevandsanlæg i det åbne land
  • Oprensning og udvidelse af sø
  • Etablering af ny sø
  • Indvindingsanlæg til drikkevand
  • Indvinding af vand til markvanding
  • Anmeldelse af olietank

Når du logger ind i Byg og Miljø, vil du blive guidet gennem de krav, som er nødvendige for din ansøgning.

I Byg og Miljø bliver ovenstående punkter dog kaldt for aktiviteter og at i stedet for at "ansøge om", skal du starte et projekt.

Du kan få hjælp til hvordan du skal ansøge, ved at læse mere på Byg og Miljøs hjemmeside:

Hjælp til Byg og Miljø

Spørgsmål kan rettes til:

cnm@rebild.dk

Monsido - statistik

Cookieinformation