Miljø, klima og natur

Miljø, klima og natur
I Rebild Kommune er vi rig på storslået natur, som vi alle skal værne om.

Rebild Kommunes opgave som myndighed på natur- og miljøområdet er at føre tilsyn, give tilladelser og lave planer, så vi også i fremtiden kan bevare den gode natur og sikre et godt miljø med blandt andet rent drikkevand.

Vi er klar til at hjælpe, hvis du for eksempel skal anmelde en olietank eller anlægge jordvarme. 

Vi har fået ny selvbetjeningsløsning.

Den nye løsning hedder Byg og Miljø og den sikrer både borgere og virksomheder digital adgang til at søge tilladelser på miljøområdet. Målet er at vi får en mere ensartet, effektiv og hurtigere miljøansøgning og sagsbehandling i kommunen. Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygge- eller miljøansøgning.

Du kan søge om eller anmelde:

 • Alle typer af byggesager inklusive byggeri på fredet ejendom
 • Etablering af jordvarmeanlæg
 • Spildevandsanlæg i det åbne land
 • Oprensning og udvidelse af sø
 • Etablering af ny sø
 • Indvindingsanlæg til drikkevand
 • Indvinding af vand til markvanding
 • Anmeldelse af olietank

Når du logger ind i Byg og Miljø, vil du blive guidet gennem de krav, som er nødvendige for din ansøgning. I Byg og Miljø skal du dog forholde dig til, at ovenstående punkter bliver kaldt for aktiviteter og at i stedet for at "ansøge om", skal du starter et projekt.

Du kan få hjælp til hvordan du skal ansøge, ved at se denne video på Byg og Miljø-løsningen.

Spørgsmål kan rettes til cnm@rebild.dk

 

Selvbetjening:

Bygge- og miljøansøgning

Når du skal starte et byggeprojekt som for eksempel opførelse af en ny garage, tilbygning af udestue, nyt etageboligbyggeri, nyt enfamiliehus, nedrivning af maskinhus, så skal projektet ansøges eller anmeldes hos kommunen.

Det gælder også når du skal starte et miljøprojekt som etablering af jordvarmeanlæg, spildevandsanlæg i det åbne land, oprensning og udvidelse af sø, etablering af ny sø, indvindingsanlæg til drikkevand, indvinding af vand til markvanding eller anmeldelse af olietank.

Du skal logge ind med NemID på selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø, for at starte dit projekt. Har du ikke NemID, kan du bestille NemID her. Du vil blive guidet hele vejen gennem dit projekt trin for trin. Via Byg og Miljø kan du undersøge, hvad der gælder af regler på en adresse eller matrikel. Du kan finde oplysninger om bl.a.

 • Kommune- og lokalplaner
 • By- og landzonebestemmelser
 • Byggelinjer, fredningslinjer mv.

Forhold som drikkevandsinteresser eller mistanke om jordforurening på stedet, bliver også vist. Desuden kan du se, hvilke regler og forhold der vil indgå i behandlingen af en konkret sag, du søger om tilladelse til.

Husk at have relevante tegninger og andre dokumenter klar i pdf-format, da de skal vedhæftes projektet. Du kan til enhver tid gemme din ansøgning og vende tilbage til den på et senere tidspunkt.

Du kan eventuelt læse vores guide inden du går i gang med udfylde din ansøgning. Der er en guide til at starte et nyt projekt og en til at eftersende oplysninger.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Menu