Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

""

Høreomsorg

En nedsat hørelse betyder ofte nedsat livskvalitet. Det kan være svært høre, hvad der bliver sagt på tv eller følge med i en samtale, hvis der er mange mennesker. Har du problemer med hørelsen kan du kontakte Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed og få generel rådgivning eller blive visiteret til et forløb med udredning, råd og vejledning.

Hvad kan du få hjælp til hos Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed?

  • Generel vejledning og rådgivning om tilbud og muligheder for at afhjælpe eller begrænse følgerne af nedsat hørelse. 
  • Forløb med og udredning, råd og vejledning til borgere med hørevanskeligheder. 
  • Hjemmebesøg hos borgere, der ikke har mulighed for at forlade hjemmet.

Kontakt 

Kontakt Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed på tlf. 97 64 70 06 mandag til torsdag mellem 08.00 og 14.00 og fredag mellem 08.00 og 12.00. eller på mail: ishhorevejleder@rn.dk 

Find guides og information om nedsat hørelse og hjælpemidler på Institut for Syn, Hørelse og Døvblindheds hjemmeside via dette link: 

Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed 

Bestilling af batterier

Du kan selv bestille dine batterier online i selvbetjeningen herunder.
Du kan også ringe til Oticon - AMGROS på 32 26 90 98 eller sende en e-mail til batterier@oticon.dk

Monsido - statistik

Cookieinformation