Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.
""

Forløbskoordinering

Tilbuddet er for dig, som på grund af personlige, sociale eller etniske forhold, har brug for hjælp til at fastholde og finde rundt i et behandlings –og rehabiliteringsforløb.

Indsatsen skal være med til at skabe overblik og sammenhæng når du oplever problemer i forbindelse med sygdom eller handicap. Vi sikrer, at du får en rehabilitering, der foregår i dine vante omgivelser.

Opgaven med at koordinere dit forløb varetages af forløbskoordinator ansat i kommunen.

Bliver du udskrevet, sørger vi for at hjælpe dig med en god overgang fra sygehus til eget hjem.

Kontakt Sundhedscentret for flere informationer på telefon 99 88 84 50 eller e-mail cskf@rebild.dk

Monsido - statistik

Cookieinformation