Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

""

Sorg 65+

Når du mister din ægtefælde

Tiden efter tabet af sin ægtefælde/samlever kan være præget at sorg og tanker, som kan være svære at håndtere. Vi tilbyder alle borgere der er fyldt 65 år som har mistede deres ægtefælde (eller samlever) et besøg, da det kan være svært at blive alene.

Ved sådan et besøg kan vi i fortrolighed tale om de mange praktiske ting, der følger med et dødsfald, og de tanker og følelser som kan præge din nye hverdag. Hverdagen ser for nogen meget anderledes ud, og disse forandringer kan være svære at håndtere eller forlig sig med.

Du vil automatisk modtaget et brev fra os, med dato for hvornår vi vil komme forbi.

Det er helt i orden at melde afbud, hvis man ikke ønsker besøget.

Er du pårørende til en der er ramt af sorg, som tidligere har takket nej til besøget, men kunne have gavn alligevel, er du også velkommen til at kontakte os.

Hvem får jeg besøg af?

Vi er alle uddannet sygeplejerske, med kendskab til sorg samt til de reaktioner som kan følge efter et dødsfald.

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte os.

Læs om andre i lignede situationer

Læs vores Kvalitetsstandard For Forebyggende Hjemmebesøg

Monsido - statistik

Cookieinformation