Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.
Dokumenter

Dagsordener og referater

Dagsordener og referater fra møder i fagudvalg og byråd er offentlig tilgængelige og du kan vælge udvalg og møde herunder. Der er offentlig adgang til byrådets møder, mens de øvrige fagudvalg holder lukkede møder.

Følg nærdemokratiet på nærmeste hold. Læs dagsordener og referater fra byrådet, Økonomiudvalget og de øvrige politiske udvalg. Find det hele her

Video fra byrådsmøde

For tiden afholder byrådet deres møder som videomøder. Herunder kan du se optagelsen af det seneste møde.

Cookieinformation