Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.
""

Forældrekurser til teenager

Dette er et tilbud om råd og sparring til forældre med teenagebørn.

På de tre mødegange kommer vi blandt andet rundt om den naturlige udvikling for en teenager, forandring i forældrerollen - fra småbørnsforældre til teenageforældre, trivsel og mistrivsel, konflikthåndtering, sociale medier og alkohol - nutidens ungdomsliv.

Forløbet er en blanding af faglige oplæg og drøftelser blandt deltagerne - gerne med bidrag fra egen hverdag.

Der er plads til 20 deltagere på hvert hold- der er opstart i forår og efterår, det bliver slået op på skoleintra og Facebook.

Hvem møder du...

Gitte Alida Eriksen

Gitte Alida Eriksen

Sundhedsplejerske/ ungerådgiver

Mail: gaer@rebild.dk

Tlf. 9988 8416

Monsido - statistik

Cookieinformation