Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.
Sundhedstjek

Sundhedstjek

Når du kommer til sundhedstjek på sundhedscenteret vil du...

blive inviteret ind til en samtale hos en sundhedsprofessionel. Her vil i gennem samtalen prøve at afdække hvordan din generelle sundhedstilstand ser ud, og om der er områder, du bør have ekstra fokus på. Du vil, hvis du ønsker det, få foretaget nogle målinger, der kan sige noget om din tilstand, herunder bl.a. vægtsammensætning og blodtryk. 

Hvis der ud fra ovenstående er behov for livsstilsændringer, vil du få råd og sparring i forhold til dette. Skulle der være et forløb eller tilbud på sundhedscenteret som kunne være relevant for dig, kan du også få informationer om dette. 

Hvem møder du...

Nicolai Høyer Rosenkilde

Nicolai Høyer Rosenkilde

Sundhedsfaglig projektmedarbejder

Mail: nhro@rebild.dk

Tlf. 9988 7711

Monsido - statistik

Cookieinformation