Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

""

Hjerneskade

Sammenhæng og koordination af hjerneskadede borgeres behandlingsforløb.

Hjerneskadekoordinatoren kan være med til at sikre, at du modtager de rigtige tilbud, hvis du er ramt af en hjerneskade - uanset din alder.

Det betyder, at du har en person, som ved behov, kan hjælpe og vejleder i relation til de udfordringer, det giver at have en fået en hjerneskade. Hjerneskadekoordinatoren samarbejder tæt med Rebild Kommunes udskrivningskoordinator. Målet er at sikre, at overgangen fra sygehus til eget hjem/kommunalt tilbud kommer til at foregå uden pause i din træning eller rehabilitering. Du og dine pårørende skal opleve en sammenhængende og effektiv træning og/eller rehabilitering.

Formålet

Formålet med koordinering af indsatser for borgere med erhvervet hjerneskade er, at de og deres pårørende oplever at modtage velkoordinerede sammenhængende ydelser. Målet er, at borgerne modtager rette indsats på rette tidspunkt.

Hjerneskadekoordinatoren kan medvirke til at sikre, at der etableres et samarbejde i et tværfagligt team på tværs af Rebild Kommune.

I Rebild Kommune er der en model (Rebild Modellen), der sætter borgeren i centrum, hvor relevante medarbejdere med neurofaglig viden indgår i samarbejdet omkring borgeren.

Mere information

Du kan læse mere i pjecen her:

 

Har du brug for hjælp til din sagsbehandling, anbefaler vi at du henvender hos en patientforening, for eksempel Hjernesagen eller Hjerneskadeforeningen - se link herunder

Hjernesagen
Hjerneskadeforeningen

Monsido - statistik

Cookieinformation