Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.
""

Genoptræning efter sygehusindlæggelse (med genoptræningsplan)

Almen genoptræningsplan, § 140 Sundsloven:
Du kan få tilbud om gratis genoptræning, hvis du har været indlagt på sygehus og derfra modtaget en genoptræningsplan. Du vil blive kontaktet af myndighed træning via brev, når vi har modtaget din genoptræningsplan fra sygehuset. Træningen kan være på hold eller som individuelt forløb.

Din træning vil som udgangspunkt foregå i lokaler hos den fysioterapeut eller ergoterapeut, som varetager din træning. Det er i særlige tilfælde muligt at tilbyde træning i eget hjem ud fra en terapeutfaglig vurdering. Desuden kan der, hvis der vurderes behov for det, tilbydes bassintræning på hold. Det er dog ikke alle leverandører der tilbyder mulighed for bassintræning.

Genoptræningen leveres af autoriserede ergo- og fysioterapeuter, med generelle kompetencer inden for deres område (basalt niveau) og/eller særlige kompetencer inden for deres fagområde (avanceret niveau). Træningen er omfattet af frit leverandørvalg.
Specialiseret genoptræningsplan:
Genoptræningen koordineres og varetages i regionalt regi, og foregår på sygehuset. Træningen varetages af sundhedspersoner med specialiserede kompetencer indenfor deres område, med krav om tæt koordinering af genoptræning, udredning og ambulant sygehusbehandling.

Specialiseret rehabiliteringsplan:

Rehabiliteringsindsatsen vil oftest foregå på en højt specialiseret rehabiliteringsenhed, med høj grad af tværfaglig koordinering og samarbejde på tværs samt et helhedsorienteret fokus. Efter endt forløb på en specialiseret rehabiliteringsenhed, vil der ud fra status på rehabiliterings-indsatsen blive lagt en plan for det videre forløb, evt. med yderligere almen genoptræning i kommunalt regi og/eller andre relevante indsatser.

Genoptræning på det kommunale akut- og rehabiliteringscenter:

Hvis du har en genoptræningsplan, og samtidig er på et ophold på Akut- og rehabiliteringscentret i Støvring, er genoptræningen ikke omfattet af frit valg, og varetages i den periode af de kommunale ergo- og fysioterapeuter. Når opholdet afsluttes, tilbydes du frit leverandørvalg.

Frit leverandørvalg

I Rebild Kommune er der frit leverandørvalg ved genoptræning og vedligeholdende træning. Myndighed Træning vil vejlede dig om dine muligheder.

Frit leverandørvalg betyder at du selv skal vælge, hvilken leverandør du ønsker, ud fra de godkendte leverandører på træningsområdet.

De godkendte leverandører består af flere privatpraktiserende klinikker og et kommunalt træningstilbud. Du vil få præsenteret de godkendte leverandører i forbindelse med visitering til et træningsforløb.

De privatpraktiserende klinikker som pt. er godkendte ligger i henholdsvis Nørager, Skørping og Støvring. De kommunale terapeuter udfører træningen på Sundhedscentret i Støvring, eller på de kommunale træningscentre på Ældrecentrene i Rørbæk, Suldrup, Skørping, Bælum eller Øster Hornum.

I særlige tilfælde vil træningen kunne foregå i dit eget hjem – dette vil ske på baggrund af en konkret individuel og faglig vurdering fra leverandøren.

Hvis du vil vide mere om ovenstående træningstilbud eller frit leverandørvalg, er du velkommen til at kontakte Myndighed Træning for yderligere information. 

Kontaktoplysninger

Myndighed Træning træffes på telefon 99 88 83 80 eller e-mail cskf@rebild.dk

Monsido - statistik

Cookieinformation