Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.
""

Genoptræning pga. midlertidig svækkelse (uden genoptræningsplan)

Uden genoptræningsplan, § 86 stk. 1 Lov om Social Service:
Hvis du er bosiddende i Rebild Kommune og er midlertidigt svækket efter sygdom, som fx influenza, infektioner eller efter et fald – og i den sammenhæng ikke har været på sygehuset – kan der være mulighed for gratis genoptræning efter en konkret individuel vurdering. Træningen kan være på hold eller som individuelt forløb, ud fra terapeutens vurdering. Kontakt myndighed træning for ansøgning.

Din træning vil som udgangspunkt foregå i lokaler hos den fysioterapeut eller ergoterapeut, som varetager din træning. Det er i særlige tilfælde muligt at tilbyde træning i eget hjem ud fra en terapeutfaglig vurdering. Desuden kan der, hvis det vurderes, at du har behov for det, tilbydes bassintræning på hold. Det er dog ikke nødvendigvis alle leverandører der kan tilbyde bassintræning.

Genoptræningen leveres af autoriserede ergo- og fysioterapeuter, med generelle kompetencer inden for deres område, og er omfattet af frit leverandørvalg.

Frit leverandørvalg

I Rebild Kommune er der frit leverandørvalg ved genoptræning og vedligeholdende træning. Myndighed Træning vil vejlede dig om dine muligheder.

Frit leverandørvalg betyder at du selv skal vælge, hvilken leverandør du ønsker, ud fra de godkendte leverandører på træningsområdet.

De godkendte leverandører består af flere privatpraktiserende klinikker og et kommunalt træningstilbud. Du vil få præsenteret de godkendte leverandører i forbindelse med visitering til et træningsforløb.

De privatpraktiserende klinikker som pt. er godkendte ligger i henholdsvis Nørager, Skørping og Støvring. De kommunale terapeuter udfører træningen på Sundhedscentret i Støvring, eller på de kommunale træningscentre på Ældrecentrene i Rørbæk, Suldrup, Skørping, Bælum eller Øster Hornum.

I særlige tilfælde vil træningen kunne foregå i dit eget hjem – dette vil ske på baggrund af en konkret individuel og faglig vurdering fra leverandøren.
Hvis du vil vide mere om ovenstående træningstilbud eller frit leverandørvalg, er du velkommen til at kontakte Myndighed Træning for yderligere information. 

Kontaktoplysninger

Myndighed Træning træffes på telefon 99 88 83 80 eller e-mail cskf@rebild.dk

Monsido - statistik

Cookieinformation