Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.
""

Vedligeholdende træning

Vedligeholdende træning er et træningstilbud til dig, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau og/eller særlige sociale problemer, har brug for en målrettet træningsindsats under faglig støtte og vejledning for at kunne vedligeholde dine fysiske eller psykiske færdigheder.

Vedligeholdelsestræning er et tidsbegrænset træningsforløb, og foregår primært på hold. Træningen foregår i kommunens træningslokaler, på et ældrecenter eller hos en privatpraktiserende terapeut. I særlige tilfælde kan træningen foregå i dit eget hjem. 

Formålet med træningen er at vedligeholde dine fysiske eller psykiske færdigheder, at forebygge yderligere funktionstab, og at du forbliver mest muligt selvhjulpen. Der vil i træningsforløbet også være fokus på instruktion, vejledning og anbefalinger til hvordan du fremadrettet bedst muligt selv kan vedligeholde dit funktionsniveau.

Såfremt du er bevilget vederlagsfri fysioterapi eller andre træningstilbud, som retter sig mod samme formål og funktionsnedsættelse, kan du ikke samtidig bevilges vedligeholdende træning.

Genoptræningen leveres af autoriserede ergo- og fysioterapeuter, med generelle kompetencer inden for deres område, og er omfattet af frit leverandørvalg.

Frit leverandørvalg

I Rebild Kommune er der frit leverandørvalg ved genoptræning og vedligeholdende træning. Myndighed Træning vil vejlede dig om dine muligheder.

Frit leverandørvalg betyder at du selv skal vælge, hvilken leverandør du ønsker, ud fra de godkendte leverandører på træningsområdet.

De godkendte leverandører består af flere privatpraktiserende klinikker og et kommunalt træningstilbud. Du vil få præsenteret de godkendte leverandører i forbindelse med visitering til et træningsforløb.

De privatpraktiserende klinikker som pt. er godkendte ligger i henholdsvis Nørager, Skørping og Støvring. De kommunale terapeuter udfører træningen på Sundhedscentret i Støvring, eller på de kommunale træningscentre på Ældrecentrene i Rørbæk, Suldrup, Skørping, Bælum eller Øster Hornum.

I særlige tilfælde vil træningen kunne foregå i dit eget hjem – dette vil ske på baggrund af en konkret individuel og faglig vurdering fra leverandøren.

Hvis du vil vide mere om ovenstående træningstilbud eller frit leverandørvalg, er du velkommen til at kontakte Myndighed Træning for yderligere information. 

Kontaktoplysninger

Du kan få mere information eller ansøge om vedligeholdende træning ved Myndighed Træning, som træffes på telefon 99 88 83 80 eller e-mail cskf@rebild.dk

Monsido - statistik

Cookieinformation