Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.
""

Myndighed træning

Myndighed Træning - også kaldet visitationen - er den enhed, som behandler din ansøgning om genoptræning og vedligeholdende træning. Genoptræning og vedligeholdende træning er dækket af frit leverandør valg. Myndighed Træning kan vejlede dig som borger om mulighederne i frit valg.

Myndighed Træning

Myndighed Træning behandler din ansøgning om:

Genoptræning  - efter Sundhedslovens § 140
Vedligeholdende træning - efter Lov om Social Service § 86, stk. 1 og stk. 2.
Når du ansøger om en af ovenstående ydelser, foretager Myndighed Træning en konkret individuel vurdering af dine forhold og træningsbehov på baggrund tilgængelige information fra typisk egen læge/sygehus og dine udsagn.

Frit leverandørvalg

I Rebild Kommune er der frit leverandørvalg ved genoptræning og vedligeholdende træning. Myndighed Træning vil vejlede dig som borger om dine muligheder.

Frit leverandørvalg betyder, at du selv bestemmer, hvem der skal udføre den personlige pleje og/eller den praktiske hjælp, som kan bevilges.

Der er kun leverandører, der er godkendt af Rebild Kommune, der varetager træningsydelser.
Der kan vælges mellem privatpraktiserende terapeutiske klinikker eller de kommunale terapeuter, Sund Rebild. De privatpraktiserende klinikker ligger i henholdsvis Nørager, Skørping og Støvring. De kommunale terapeuter udfører træningen i Sundhedscenter Rebild i Støvring.

I særlige tilfælde vil leverandørerne kunne levere træningen i borgernes eget hjem. Leverandøren vil i denne sammenhæng foretage en individuel vurdering.

Hvis du vil vide mere om mulighederne for det frie leverandørvalg, er du velkommen til at kontakte Myndighed Træning i Center Sundhed.

Kontaktoplysninger

Hvis du vil vide mere, har spørgsmål eller vil søge om en af de nævnte ydelser, så kan du kontakte Myndighed Træning på telefon 99 88 83 80 eller e-mail cskf@rebild.dk

Test af indlejret kode blok

Cookieinformation

Monsido - statistik