Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.
""

Sygesikring

Offentlig sygesikring sikrer alle borgere med bopæl i Danmark ret til gratis behandling ved egen læge og speciallæge. Du kan også få tilskud til medicin, tandlægehjælp, tandpleje, fysioterapi, fodterapi, kiropraktorhjælp og psykologhjælp.

Artikel
Overskrift

Alle borgere har ret til gratis behandling hos læger og tilskud til medicin

Cookieinformation