Valg og skift af tandlæge

Tandlægeudstyr - www.colourbox.dk
Er du omfattet af tandplejens tilbud bliver du automatisk indkaldt til din lokale tandklinik.

Du skal ikke foretage dig noget. Dit barn bliver indkaldt, og tandplejen er gratis.

Tandpleje på en af vores andre klinikker

Der er frit valg mellem kommunens tre klinikker. Du skal give besked om at få flyttet dit barn til den klinik, hvor du ønsker, dit barn skal gå. Dit barn bliver automatisk indkaldt på den nye klinik, og tandplejen er gratis.

Tandpleje i en anden kommune end Rebild Kommune

I specielle tilfælde kan det være muligt, at en anden kommunal tandpleje overtager forpligtelsen. 

Tandpleje hos privatpraktiserende tandlæge

Børn og unge under 16 år har mulighed for at vælge tandbehandling hos privat praktiserende tandlæge med 35% egenbetaling. Kommunen betaler 65% af udgifterne til forebyggende og behandlende tandpleje. Valg af privat praksis gælder det samlede tandplejetilbud inklusiv eventuelt tandregulering og er gældende et år frem. Tandregulering samt andre særligt kostbare behandlingsydelser må dog først iværksættes efter Rebild kommunes tandplejes godkendelse. Der kan kun gives tilskud, såfremt forældremyndighedens indehaver har givet Tandplejen besked om valg og der er indgået en aftale med den pågældende tandlæge. De 16- og 17-årige kan frit vælge mellem kommunens klinikker- og de har desuden mulighed for at vælge tandbehandling hos privatpraktiserende tandlæge uden egenbetaling. Såfremt en 16 eller 17 årig ønsker at gøre brug af denne mulighed skal Tandplejen orienteres før det første besøg i privat praksis, så der kan indgås aftale med den pågældende tandlæge. 

Skift af tandlæge

Husk - det er vigtigt, at du giver os besked, inden du starter hos en ny tandlæge.

Kontakt

Ring på tlf. 9988 8335 eller send en e-mail til: tandplejen@rebild.dk.

Menu