Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Afgørelse om ikke VVM-pligt for ny kunstgræsbane i Haverslev

Jyllandsgade 10, 9610 Nørager

Rebild Kommune har på baggrund af en screening vurderet at etablering af en ny kunstgræsbane på matr.nr. 13f, Haverslev, Haverslev By ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.

  • Offentliggørelsesdato: den 21. juli 2022
  • Klagefrist: den 18. august 2022
     Monsido - statistik

Cookieinformation