Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Landzonetilladelse

Etablering af regnvandsbassin i forbindelse med udvidelse af eksisterende boligområde på Råbjergvej, samt ændret anvendelse fra landbrugsjord til areal for forsyningsformål på matrikel nr. 3D Sørup By, Buderup.

  • Dato for offentliggørelse: 16. juni 2022
  • Klagefrist: 14. juli 2022

Vedlagte dokumenter
Monsido - statistik

Cookieinformation