Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Nedsivningstilladelse til en ny kunstgræsbane i Haverslev

Jyllandsgade 10, 9610 Nørager

Rebild Kommune på baggrund af sin vurdering meddeler hermed nedsivningstilladelse til en ny kunstgræsbane der skal etableres på matr.nr. 13f, Haverslev By, Haverslev

  • Offentliggørelsesdato: den 21. juli 2022
  • Klagefrist: den 18. august 2022
     Monsido - statistik

Cookieinformation