Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Nordjyllands Beredskab

Forslag til plan for risikobaseret dimensionering 2025

”Nordjyllands Beredskab 2025” udstikker den fremtidige retning og indeholder mål og ambitioner for det fremtidige beredskab. Vi bygger videre på de initiativer og den viden, der er opnået i forrige planperiode og udvikler os i forhold til nye samfundsmæssige udfordringer. Udfordringer, som kræver, at der samarbejdes og samskabes for at finde de nødvendige løsninger nu og i fremtiden.

Planen har fokus på at skabe og støtte op om rammerne for evaluering og læring. Vi vil anvende vores erfa¬ringer og sætte dem i spil i nye sammenhænge. Dette gøres ved at sætte fokus på at dele og udnytte viden både i beredskabet og med samarbejdspartnere.

Efter aftale med bestyrelsen sendes planen i offentlig høring forud for godkendelsesprocessen i bestyrelsen i maj og kommunerne i efteråret 2021.

Det samlede høringsmateriale kan findes via Nordjyllands Beredskabs Hjemmeside:

Se høringsmaterialet

Høringssvar skal senest fredag den 23. april 2021 sendes til

nobr2025@nobr.dk

Bemærk!

Der kan IKKE afgives høringssvar via formularen herunder.

Høringssvar

Skriv dit høringssvar

Frist
OffentliggørelseTest af indlejret kode blok

Cookieinformation

Monsido - statistik