Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Offentlig høring af forslag til Affaldsplan 2021-26

Rebild Byråd har d. 25. august 2021 godkendt forslaget til Affaldsplan 2021-26 og dertilhørende miljøvurdering med henblik på at sende planen i offentlig høring.

Rebild Kommunes Affaldsplan 2021-26 tager udgangspunkt i initiativerne fra regeringens klimaplan fra d. 16. juni 2020 samt den efterfølgende reviderede affaldsbekendtgørelse. Herfra blandt andet kravet om indsamling af 10 affaldsfraktioner fra husstande. Den kommunale affaldsplan skal desuden udarbejdes med udgangspunkt i den nationale affaldsplan og må ikke stride mod denne.

Den nationale affaldsplan (Handlingsplan for cirkulær økonomi – national plan for forebyggelse og håndtering af affald 2020-2032) blev offentliggjort d. 7. juli 2021. Planen indeholder samlet set 129 initiativer vedrørende affald og cirkulær økonomi. De overordnede visioner i planen er:

  • At affaldskurven skal knækkes – mindre affald, mindre spild og mere genbrug.
  • At affaldssektoren skal være klimaneutral i 2030.
  • At der skal ske udsortering af 80 % af dansk plast fra forbrænding i 2030.

Der er fra nationalt hold fastsat et ambitiøst mål om, at alle landets kommuner skal øge genanvendelsen af husholdningsaffald og lignende affald til 55 %, 60 % og 65 % i henholdsvis 2025, 2030 og 2035. Rebild Kommunes genanvendelsesprocent er på 38 % (2018) og med Affaldsplanens initiativer forventes det at øge genanvendelsen til de fastsatte mål.

Rebild Kommunes affaldsplan består af en række fokusområder, der hver især indeholder initiativer, som skal være med til at opfylde målene om højere genanvendelse.

Planens fokusområder:

  • Samarbejde med affaldsselskaber og andre kommuner
  • Sortering hos borgerne
  • Genbrugspladser
  • Bæredygtighed i Rebild Kommune
  • Generel Kommunikation
  • Bygge- og anlægsaffald samt erhvervsaffald

Du har mulighed for at komme med bemærkninger og kommentarer til forslaget til Affaldsplan 2021-26 i høringsperioden fra d. 6. september 2021 til d. 1. november 2021.

Læs forslag til Affaldsplan 2021-26 her

Høringssvar

Skriv dit høringssvar

Frist
OffentliggørelseCookieinformation