Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Offentliggørelse af ansøgning om § 16a miljøgodkendelse

Svanholmsmindevej 31A, Svanfolk, 9293 Kongerslev

Sagsbeskrivelse:
GÅRDEJER  HENRIK SIMONI v. Henrik Simoni, har ansøgt om miljøgodkendelse efter § 16 a i husdyrbrugloven på ejendommen Svanholmsmindevej 31A, Svanfolk, 9293 Kongerslev. Der ansøges om godkendelse af et samlet produktionsareal på 3.026 m2, og en ændret placering af ny slagtesvinestald, der blev godkendt i miljøgodkendelse fra 2017.

Mulighed for inddragelse:
Enhver har ret til at se ansøgningen og kommentere den. Eventuelle kommentarer vil indgå i kommunens vurdering af projektet.

Fristen for at komme med bemærkninger eller idéer til ansøgningen, eller ønske om at få tilsendt et udkast til afgørelse når den forligger. Foroffentlighed 14 dage.

Kontaktindformation: Sagsskrivelse
Yderligere oplysninger om ansøgningen kan fås ved henvendelse til Center Natur og Miljø på tlf. 99 88 99 88 eller cnm@rebild.dk

 

Høringssvar

Skriv dit høringssvar

Frist
OffentliggørelseTest af indlejret kode blok

Cookieinformation

Monsido - statistik