Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Offentliggørelse af ansøgning om § 16a miljøgodkendelse

Storhøjvej 34, 9530 Støvring

 

Sagsbeskrivelse / resume:

Ansøgningen omhandler udvidelse af staldanlægget, ændring af dyrehold og opførsel af to stalde ved husdyrbruget beliggende Storhøjvej 34, 9530 Støvring

Mulighed for inddragelse:

Enhver har ret til at se ansøgningen og kommentere den. Eventuelle kommentarer vil indgå i kommunens vurdering af projektet.

Fristen for at komme med bemærkninger eller idéer til ansøgningen, eller ønske om at få tilsendt et udkast til afgørelse når den forligger. Foroffentlighed 14 dage.

Kontaktinformation: 

Yderligere oplysninger om ansøgningen kan fås ved henvendelse til Center Natur og Miljø på tlf. 99 88 99 88 eller cnm@rebild.dk. 

Høringssvar

Skriv dit høringssvar

Frist
OffentliggørelseCookieinformation