Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Restaurering af vandløb

Skelund, Veddum, Korup Å - offentlig høring

Mariagerfjord og Rebild Kommuner er ved at lave vandløbsrestaureringsprojekt i Korup Å. Projektet er nu kommet til, at der skal laves en vandløbsretlig afgørelse. En sådan afgørelse kræver at der laves en 8 uger høring, hvor lodsejere og andre intreserede kan komme med bemærkninger eller ændringsforslag.

Høringsmateriale (link til Mariagerfjord Kommunes hjemmeside)

Dato for offentliggørelse: 13.01.2021

Høringssvar

Skriv dit høringssvar

Frist
OffentliggørelseTest af indlejret kode blok

Cookieinformation

Monsido - statistik