Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Tilladelse til udledning af overfladevand til Mastrup Bæk

fra eksisterende kloakoplande i Støvring via nye regnvandsbassiner til Mastrup Bæk

  • Dato for offentliggørelse: 15. juni 2022
  • Klagefrist: 13. juli 2022Monsido - statistik

Cookieinformation