Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.
""

Vilkår for høringssvar

Et høringssvar der bliver sendt ind via hjemmesiden indgår i den videre behandling på samme måde som høringssvar vi modtager via mail, post og personlig indlevering.

Inden du indsender høringssvaret skal du læse disse vilkår:

  1. Dit navn og høringssvaret samt eventuelt vedhæftede dokumenter, bliver offentliggjort på rebild.dk på siden med høringen, så snart du trykker på 'Gem'. Det bliver fjernet efter seks måneder.
  2. Høringssvaret må ikke indeholde personfølsomme oplysninger som for eksempel cpr.-nummer.
  3. Hvis høringssvaret skal behandles politisk, bliver høringssvaret og eventuelle bilag samt navn, adresse, postnummer og by offentliggjort på rebild.dk når dagsordenen bliver offentliggjort. Disse oplysninger bliver ikke fjernet fra hjemmesiden igen.
  4. Hvis du har adressebeskyttelse bliver adresse, postnummer og by ikke offentliggjort ved politisk behandling. Dit navn bliver stadig offentliggjort på siden med høringen og i forbindelse med eventuel politisk behandling. Sæt kryds i 'Jeg har hemmelig adresse' hvis du har adressebeskyttelse.

Læs vores politik for behandling af persondata

Bemærk!

Vi fjerner indlæg hvis:

  • det åbenlyst ikke er relevant for høringen
  • det indeholder injurierende, ærekrænkende eller groft nedsættende bemærkninger

  • det indeholder nedsættende bemærkninger om firmaer og organisationer

  • det dæmoniserier personer eller befolkningsgrupper

  • det indeholder racistiske ytringer

  • det indeholder reklamer for private organisationer, virksomheder og politiske aktører.

Monsido - statistik

Cookieinformation