Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

""

Børn og bevægelse

Ergo- og fysioterapi til børn - også kaldet 'Børn i Bevægelse' - er et tiltag fra Center Sundhed der har fokus på børn i alderen 0-18 år, med sansemæssige-, kognitive- og/eller motoriske vanskeligheder.

'Børn i Bevægelse' er et tilbud der indeholder rådgivning og vejledning, rettet mod såvel barnet som forældrene, dagplejeren, daginstitutionen, skolen eller andre med kontakt til barnet. Selve træningen er målrettet barnet, og vi tilrettelægger den på en måde, så omgivelserne inddrages.

Hvem kan benytte ergo- og fysioterapi til børn?

'Børn i Bevægelse' er til børn der for eksempel har:

 • Forsinket motorisk udvikling
 • Sansemotoriske vanskeligheder
 • Sensoriske vanskeligheder
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Funktionsnedsættelser
 • For tidlig fødte børn med mistanke om problematikker
 • Uro i kroppen
 • Forsigtige børn
 • Finmotoriske vanskeligheder

Forebyggende tilbud

Det er altid bedre at forebygge end at helbrede. Børn der har nogle af ovenstående problemer kan få tilbudt hjælp inden for:

 • Åben sansemotorisk rådgivning: Tilbud om telefon-/mailrådgivning i forhold til forældre og til andre faggrupper
 • Råd/vejledning/undervisning af dagplejere, pædagoger, lærere og forældre i barnets sensoriske og motoriske forhold gennem daglige aktiviteter
 • Sansemotorisk iagttagelse/screening af alle kommende børnehaveklassebørn — herunder støtte og sparring til forældre
 • Vejledning i hjemmet til forældre til for tidlig fødte børn, hvor der er mistanke om motoriske eller sensoriske problematikker

En indstilling eller henvisning til ergo– og fysioterapi kan eksempelvis ske gennem:

 • Forældre til barnet
 • Dagplejeren, pædagoger, lærere
 • Børnesagsbehandler
 • Sundhedsplejersker
 • Speciallæge
 • Sygehus

Indstillinger og henvisninger skal altid ske med forældrenes accept.

En indstilling eller henvisning til ergo– og fysioterapi kan eksempelvis ske på grundlag af:

 • Iagttagelser om barnets motorik og sanser
 • Bekymringer om barnets dagligdags færdigheder
 • Bekymringer om barnets adfærd
 • Et vurderet behov for træning målrettet specifikke problematikker
 • Et lægefagligt begrundet behov for vederlagsfri fysioterapi

Henvisning til ergo- og fysioterapi

Sådan behandler vi din data

Rettigheder og pligter i forbindelse med kommunens behandling af personoplysninger

Kommunens registrering og videregivelse af oplysninger

Kommunen registrerer de modtagne oplysninger og videregiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder, private virksomheder m.fl ., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller samarbejder med kommunen.
Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.
Du har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen har om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller slettet.

Kommunens databeskyttelsesrådgiver

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen.
Rebild Kommunes databeskyttelsesrådgiver: Eva Helene Antonsen, tlf. 99887618
Du har ret til at klage til Datatilsynet over Kommunens behandling af dine personlige oplysninger.
På Datatilsynet.dk kan du læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle.

Læs mere her

Monsido - statistik

Cookieinformation