Problemer med stoffer eller alkohol?

Har du problemer med stoffer eller alkohol, eller kender du nogen der har? Så kontakt vores rusmiddelteam og få hjælp til at løse problemet. Al vejledning og behandling er gratis.

Rusmiddelteamet står klar og tilbyder ambulant rådgivning og vejledning, afklarende samtaler og behandling til borgere med et problematisk forbrug.

Ring til os

Du kan ringe til os, så laver vi en aftale for at finde ud af, hvordan vi bedst muligt kan hjælpe dig. Du har ret til at starte i behandling inden for 14 dage. Hvis du er pårørende til eller har kontakt med nogen der har et problematisk forbrug, er du også velkommen til at kontakte os.

Du kan være anonym

Alle, der har behov for det, kan få op til tre anonyme samtaler hvor vi i fællesskab finder ud af hvilket behov du har for en eventuel behandling. Hvis du vælger at komme i ambulant behandling for afhængighed af alkohol, kan du være anonym gennem hele forløbet. Det er i nogle tilfælde muligt for enkelte at komme i anonym korterevarende behandling for stofforbrug. Læs gældende lovgivning her.

Hjælp til børn og unge

Er du under 18 år og har et misbrug eller et problematisk forhold til alkohol og stoffer har vi også mulighed for at hjælpe dig.

Er du barn/ung og drikker din mor, far eller andre af dine voksne – eller bruger de stoffer?

Vi ved, at der er rigtig mange børn/unge, der vokser op i familier med alkohol eller stofproblemer- og at man ment kan føle sig alene om sine oplevelser og problemer.

Vi ved, at børn ofte tænker mere og er mere kede af det, end forældrene tror, når en voksen i familien drikker for meget eller bruger stoffer.

Vi ved, at det aldrig er barnets skyld, at voksne drikker eller bruger andre rusmidler. Det er altid den voksnes ansvar. Selvom du måske nogle gange er sur på dine voksne eller ikke gør det, de beder dig gøre, så er det stadig ikke din skyld, at de drikker.

Vi ved, at du måske er bekymret for hvad der sker, hvis du fortæller, at en af dine voksne har et problem. Vi kan love dig, at vi vil støtte både dig, din voksne og resten af din familie, så I kan få det bedre, og den voksne kan få hjælp til at stoppe med at drikke eller tage stoffer. Voksne skal have hjælp af voksne- og ikke af børn.

Du kan ringe anonymt til os på tlf. 40228456, hvis du gerne vil snakke eller høre hvad, vi kan hjælpe dig og din familie med.  Hvis det er nemmere, kan du måske få en god ven eller en anden voksen til at hjælpe dig med at kontakte os.

Rusmiddelteamet

Rusmiddelteamet består af tre behandlere og en lægekonsulent.

Ønsker du flere oplysninger om behandling for et problematisk forbrug, er du velkommen til at kontakte rusmiddelteamet på 40 22 84 56. Vi har telefontid mandag-fredag fra kl. 8.00 - 9.00. Ringer du udenfor telefontid, kan du lægge en besked, så ringer vi tilbage hurtigst muligt.

Du kan også henvende dig på e-mail: rusmiddel@rebild.dk

Og som nævnt er al vejledning og behandling gratis.

Alkohol ambulant
  • Udredning: I fællesskab finder vi ud af hvad dit problem er og hvordan vi bedst løser det.
  • Individuelle samtaler med en behandler, som tager udgangspunkt i dine problemer og dine mål med behandlingen.
Stoffer
  • Udredning: I fælleskab finder vi ud af hvad dit problem er og hvordan vi bedst løser det.
  • Individuelle samtaler med en behandler, hvor forløbet tager udgangspunkt i dine problemer og dine mål med behandlingen.
  • Afhjælpes dit misbrug af stoffer bedst med en medicinsk behandling, vil du blive tilbudt substitutionsmedicin i en kortere eller længere tid og samtaler med en behandler. Rusmiddelteamet har en tilknyttet lægekonsulent.
Socialsygepleje

En socialsygeplejerske kan være brobygger og koordinator mellem udsatte borgere og sundhedssystemet.

Afrusning og afgiftning

Hvis der er behov for afrusning inden behandlingsopstart, kan det ske i samarbejde med os eller på eget initiativ. Afrusningen kan foregå i samarbejde med egen læge eller på afrusningsklinikker - Blå Kors eller sygehus.

Ungeindsats

Er du under 18 år og ønsker hjælp til at nedsætte eller stoppe dit forbrug af alkohol, hash eller andre rusmidler, kan du få hjælp hos Rebild Kommunes Rusmiddelteam på tlf. 40228456. Hvis ikke vi tager telefonen, kan du lægge en besked, og så ringer vi tilbage til dig.

Vi har kontor i Støvring, men kan godt tage hjem til dig eller mødes med dig et sted i nærheden af, hvor du bor. Vi tilbyder ambulant behandling i form af samtaler, som vi planlægger sammen med dig, så du får hjælp til de problemer, som du selv ønsker støtte til.

Du behøver ikke at oplyse hvem du er til de første samtaler dvs. at du kan være anonym. Vurderer vi, og er du enig i, at du har brug for et længere forløb fordi, dit forbrug er svært at stoppe eller kontrollere, vil vi bede dine forældre om samtykke til, at du kan fortsætte med behandlingssamtaler.

Hvis du er bekymret for en ven eller venindes alkoholforbrug eller brug af andre rusmidler, er du også meget velkommen til at ringe til os, så vi kan få en snak om hvordan, du kan forholde dig til det.

 Vi arbejder tæt sammen med kommunens forebyggelsesmedarbejder indenfor røg, alkohol og øvrige rusmidler. Forebyggelsesmedarbejderen kommer bla. rundt på skoler og ungdomsklubber, hvor hun underviser om rusmidler. Du er altid velkommen til at kontakte hende på telefon: 20905774 eller mail: lgne@rebild.dk og få en snak om dine bekymringer. Hun vil også kunne hjælpe dig med at kontakte os, så du kan få hjælp.

Døgnbehandling (alkohol og stoffer)

I rusmiddelteamet kan vi ikke bevillige døgnbehandling, men laver ved borgerens eget ønske en indstilling til Center Familie og Handicap, der behandler indstillingen og laver yderligere sagsbehandling. Ved spørgsmål til behandlingstider, kontakt venligst borgerservice på telefon 99 88 99 88, som kan stille om til Center Familie og Handicap.

Familieorienteret rusmiddelbehandling

Rusmiddelproblemer påvirker ikke kun den, der benytter rusmidlerne, men berør i allerhøjeste grad også de personer, der er følelsesmæssigt knyttet til den misbrugende. Vi arbejder med familiens relationer og mønstre i forhold til hvordan rusmidlet har påvirket disse. Vi arbejder mod at minimere rusmidlets skadelige virkning i familien. Børn i familien inddrages alt efter ønske og behov.

Det er en forventning, at den misbrugende har en målsætning om at stoppe sit problematiske forbrug.

Menu