Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.
""

Myndighed træning / visitation

Myndighed Træning er den enhed i Center Sundhed, Kultur og Fritid, som visiterer til genoptræning og vedligeholdende træning. Begge områder er dækket af frit leverandør-valg. Myndighed Træning kan vejlede dig om mulighederne for træning og om frit valg.

Visitationsområder:

Myndighed Træning behandler sager vedr.:

  • Genoptræning - efter Sundhedslovens § 140 – kræver genoptræningsplan fra et sygehus
  • Vedligeholdende træning og genoptræning (uden indlæggelse/genoptræningsplan) - efter Lov om Social Service § 86, stk. 1 og stk. 2. – kan ansøges ved at kontakte Myndighed træning.

Der vil herefter blive foretaget en konkret individuel vurdering af dit funktionsniveau og træningsbehov, dels på baggrund af dine udsagn, evt. suppleret men anden tilgængelig information, fx fra egen læge/sygehus og/eller andet relevant data.

Kontaktoplysninger

Myndighed Træning træffes på telefon 99 88 83 80 eller e-mail cskf@rebild.dk

Du kan læse gældende kvalitetsstandarder på Rebild kommunes hjemmeside.

Link til Kvalitetsstandarderne

Monsido - statistik

Cookieinformation