Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.
""

Kvalitetsstandarder

Kvalitetsstandarder skal give enkel og klar information om vores serviceniveau på en række områder.

I kvalitetsstandarden beskrives det serviceniveau du som borger kan forvente at modtage i Rebild Kommune samt de gensidige krav og forventninger vi har til dig og til de leverandører, der leverer ydelserne.

Du finder kvalitetsstandarden herunder. 

Kvalitetsstandard

Monsido - statistik

Cookieinformation