Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.
""

Kvalitetsstandarder

Kvalitetsstandarder skal give enkel og klar information om vores serviceniveau på en række områder.

I kvalitetsstandarden beskrives det serviceniveau du som borger kan forvente at modtage i Rebild Kommune samt de gensidige krav og forventninger vi har til dig og til de leverandører, der leverer ydelserne.

Du finder kvalitetsstandarden herunder. 

Kvalitetsstandard

Test af indlejret kode blok

Cookieinformation

Monsido - statistik