Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

""

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering i Rebild Kommune har til formål at holde dig selvhjulpen så lang tid som muligt.

Hverdagsrehabilitering er for dig, der har et rehabiliteringspotentiale.

Ved hverdagsrehabilitering foregår hjælpen som en del af de aktiviteter, du ønsker at genoptage. I hverdagens træning forsøger vi at spore dig ind på dine egne ressourcer og muligheder. Du er selv aktiv og opfordres til at tage del i de daglige gøremål, gå til en fritidsaktivitet eller deltage i socialt samvær ude i byen.

Planlægning af hverdagsrehabilitering sker med udgangspunkt i dine muligheder for at bibeholde og forbedre funktionsevnen.

Hverdagsrehabilitering:

  • Der er fokus på, at du helt eller delvist kan klare dig selv - med en højere livskvalitet til følge.
  • Du vil blive mødt af et tværfagligt team bestående af ergoterapeuter, fysioterapeuter, sygeplejersker, visitatorer og hjemmetrænere fra plejen.
  • Træningen udføres typisk i et samarbejde mellem borger, hjemmetrænere og terapeuter.
  • Henvises eller opspores du af os, og vurderes det, at du har et rehabiliteringspotentiale, tilbydes du en hverdagsrehabiliterende indsats.

Du kan få et hurtigt overblik over hverdagsrehabiliteringen i Rebild Kommune, og hvorledes vi visiterer til et hverdagsrehabiliteringsforløb i følgende pjece:

Monsido - statistik

Cookieinformation