Ergo- og Fysioterapi til børn

Tre drenge er i gang med at slå kolbøtter - foto: www.colourbox.com
Ergo- og Fysioterapi til børn - også kaldet 'Børn i Bevægelse' - er et tiltag fra Center Sundhed der har fokus på børn i alderen 0-18 år, med sansemæssige-, kognitive- og/eller motoriske vanskeligheder.

'Børn i Bevægelse' er et tilbud der indeholder rådgivning og vejledning, rettet mod såvel barnet som forældrene, dagplejeren, daginstitutionen, skolen eller andre med kontakt til barnet. Selve træningen er målrettet barnet, og vi tilrettelægger den på en måde, så omgivelserne inddrages.

Hvem kan benytte ergo- og fysioterapi til børn?

'Børn i Bevægelse' er til børn der for eksempel har:

 • Forsinket motorisk udvikling
 • Sansemotoriske vanskeligheder
 • Sensoriske vanskeligheder
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Funktionsnedsættelser
 • For tidlig fødte børn med mistanke om problematikker
 • Uro i kroppen
 • Forsigtige børn
 • Finmotoriske vanskeligheder

Forebyggende tilbud

Det er altid bedre at forebygge end at helbrede. Børn der har nogle af ovenstående problemer kan få tilbudt hjælp inden for:

 • Åben sansemotorisk rådgivning: Tilbud om telefon-/mailrådgivning i forhold til forældre og til andre faggrupper
 • Råd/vejledning/undervisning af dagplejere, pædagoger, lærere og forældre i barnets sensoriske og motoriske forhold gennem daglige aktiviteter
 • Sansemotorisk iagttagelse/screening af alle kommende børnehaveklassebørn — herunder støtte og sparring til forældre
 • Vejledning i hjemmet til forældre til for tidlig fødte børn, hvor der er mistanke om motoriske eller sensoriske problematikker

En indstilling eller henvisning til ergo– og fysioterapi kan eksempelvis ske gennem:

 • Forældre til barnet
 • Dagplejeren, pædagoger, lærere
 • Børnesagsbehandler
 • Sundhedsplejersker
 • Speciallæge
 • Sygehus

Indstillinger og henvisninger skal altid ske med forældrenes accept.

En indstilling eller henvisning til ergo– og fysioterapi kan eksempelvis ske på grundlag af:

 • Iagttagelser om barnets motorik og sanser
 • Bekymringer om barnets dagligdags færdigheder
 • Bekymringer om barnets adfærd
 • Et vurderet behov for træning målrettet specifikke problematikker
 • Et lægefagligt begrundet behov for vederlagsfri fysioterapi

Henvisning til ergo- og fysioterapi

Brug blanketten herunder for at henvise et barn til ergo- og fysioterapi.

Selvbetjening:

Ergo- og fysioterapi til børn

Hvis du vil henvise et barn til ergoterapi eller fysioterapi, så skal du udfylde en henvisning og sende den vedhæftet en mail til pobb@rebild.dk eller sende den med posten til:

Børn og Bevægelse i Rebild Kommune
Hobrovej 110
9530 Støvring

Til denne selvbetjeningsløsning skal du downloade og udfylde en blanket.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Menu