Demens

Demens kan ramme alle, ung som gammel. Derfor er det vigtigt at livet med demens er en fælles sag for os alle, både dem som har sygdommen og de nærmeste pårørende. Ikke to liv med demens er ens.

Få mere viden og bryd tabuerne om demens...

Få besøg af en frivillig demensveninstruktør og vær med til at skabe en demensvenlig kommune.

Rebild kommune har sat i højsædet, at der skal være mulighed for at hente støtte, råd og vejledning for dig som har sygdommen tæt inde på livet.
Når vi hjælper dig med at afklare dine hukommelsesproblemer sker det i samarbejde med din egen læge. 
Vort fokus er, at yde støtte og vejledning til både dig og dine pårørende.

Vi kan blandt andet tilbyde:

 • Hjælp til personlig pleje og praktisk bistand
 • Sygepleje
 • Aflastningsophold på et af vore ældrecentre eller i eget hjem
 • Dagcenter
 • Udredning ved en af kommunens demenssygeplejersker
 • Støtte, råd og vejledning ved demenskoordinator eller demenssygeplejerske

Hvis du har behov for at snakke med en demensfaglig person kan du kontakte:

 • Demenssygeplejerske Merete Guldhammer Andreasen: tlf.: 99 88 85 82
 • Demenssygeplejerske Lis Tanderup: tlf.: 99 88 94 19
 • Demenskoordinator Marianne Finderup Nielsen: tlf.: 99 88 91 63
 • Center Pleje og Omsorg, Borgervisitation: tlf.: 99 88 83 68

Velvære og livskvalitet forebygger mange skavanker og sygdomme

Der skal være forståelse for personer med demens i vores samfund, og således at man som demensramt så længe som muligt kan have en meningsfuld hverdag sammen med andre.

Dette kan man også læse på National Videnscenter for Demens' hjemmeside, hvor dette også handler om at leve sundt med demens og dermed være på forkant, passe på sig selv og sit helbred. Sund livsstil stander ikke demenssygdommen, men meget tyder på, at det kan forsinke udviklingen. Et godt helbred bidrager til velvære og livskvalitet og forebygger mange skavanker og sygdomme.
 

Der er mere at læse om forebyggelse og hvordan man lever et sundt liv med demens på Nationalt Videnscenter for Demens' hjemmeside www.videnscenterfordemens.dk

Vil du vide mere?

Ønsker du at vide mere om Rebild Kommunes tilbud til dig - som har diagnosen, er pårørende eller dig som bare ønsker at vide mere omkring demens. Så kan du læse mere i vores tre pjecer:

Demens: hvor kan du finde hjælp og støtte - til dig med demens

Demens: hvilke muligheder er der for støtte og hjælp - til dig som pårørende

Vil du vide mere om demens - til dig som ønsker at vide mere om demens

Aktiv med demens -Nordjylland (Rådgivnings og Aktivitetscenter Nordjylland) og Aktiv med demens - Rebild

Vi har sammen med andre nordjyske kommuner og foreninger (Aalborg, Vesterhimmerland, Mariagerfjord, Brønderslev, Jammerbugt, Morsø, Thistedkommune, Musikterapeutuddannelsen på Aalborg Universitet, Alzheimer foreningen- samt øvrige aktører som Menighedsplejen, Ældresagen, Budolfi Provsti) ansøgt og modtaget puljemidler- i alt 5,4 mio. kroner i perioden 2017-2019.

Midlerne skal benyttes til at iværksætte aktiviteter i Aalborg og med satelitter i de deltagende kommuner- for den gruppe af hjemmeboende borgere med demens samt som ikke er så langt i deres demensforløb- samt deres pårørende.
Det er et åbent tilbud dvs. at det er åbent for alle i målgruppen, og det er gratis at deltage, men der kan være aktiviteter der forudsætter en lille brugerbetaling.

De første planlagte aktiviteter er på mandage og onsdage i Støvring, Mastruplundvej 2B, 9530 Støvring. 
Vi startede op med tilbuddet onsdag d. 2 maj 2018.

 

Mandag kl. 10.00 til 14.00
(Start mandag d. 7/1-2019)

 • Hjernetræning og fysisk bevægelse i Støvring.
  Har du lyst til hjernetræning og fysisk bevægelse, så kom og vær med. Vi vil være fysisk i bevægelse i træningsrummet eller hvis vejret er godt, så går vi en tur i naturen.
  Der vil være hjernetræning, som for eksempel brætspil, avislæsning, spil på ipad med mere.
  Der vil i løbet af dagen være frokost, som vi tilbereder i fællesskab.
  Inden dagen er omme slutter vi af med en kop kaffe eller the.
  Vi glæder os til at se dig.

Onsdag kl. 12.30 til 16.00
(Start onsdag d. 19/12-2018 i Støvring og opstart igen efter jul og nytår vil være 2/1-2019)

 • Onsdagscaféen i Støvring
  Har du lyst til at komme og have et par hyggelige timer sammen med andre, så er onsdagscaféen STEDET. Vi starter med frokost, hvorefter vi går eller kører en tur ud i naturen. Hvis vejret er dårligt er der rig mulighed for
  at spille et brætspil, få en hyggelig snak, eller andet. Det er kun fantasien der sætter grænser.  
   
 • Hvis du har lyst til at komme og have nogle hyggelige timer sammen med andre, må du meget gerne give besked til enten Hanne eller Marianne. Men du er også velkommen til bare at dukke op.
  Hold dig opdateret på hjemmesiden www.aktivmeddemens.dk og på Facebook

Menu