Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

""

Reglerne for hobbydyrehold og mindre erhvervsmæssige dyrehold

Når du har dyr, skal du kende grænsen mellem et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold, også kaldet hobbydyrehold, og et erhvervsmæssigt dyrehold. Grænsen har betydning for, hvilken lovgivning du er omfattet af og skal forholde dig til.

Hobbydyrehold

På landet er det som udgangspunkt muligt at have et mindre antal dyr, kaldet et hobbydyrehold, hvorimod det i byen er mere restriktivt. Hvad der er muligt og hvilken lovgivning du er omfattet af bestemmes af dyreholdets størrelse. Læs mere herunder om dine muligheder for at have et hobbydyrehold og hvilke regler du skal forholde dig til.

Mindre erhvervsmæssige dyrehold

Når dit dyrehold overstiger grænsen for et hobbydyrehold, betegnes det som et mindre erhvervsmæssigt dyrehold og omfattes samtidig af en række miljøregler. Læs mere herunder om hvilke regler dit dyrehold er omfattet af og du skal forholde dig til.

I KortInfo kan du fremsøge din ejendom og opmåle afstanden herfra til bl.a. byzone, naboskel, vandløb m.v. samt indtegne og udskrive oversigtskort til brug ved anmeldelse af dit dyrehold.

Kort over Rebild Kommune

Monsido - statistik

Cookieinformation