Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Afgørelse om miljøvurderingspligt

Afgørelse om at etablering af fjernvarmeledninger indenfor lokalplan nr. 329 (Høje Støvring etape 3) ikke er omfattet af miljøvurderingspligt

  • Dato for offentliggørelse: 29. april 2021
  • Klagefrist: 27.05.2021

Vedlagte dokumenter
Test af indlejret kode blok

Cookieinformation

Monsido - statistik