Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Indledende høring i forbindelse med miljøvurdering af naturområdet ved Mastrup Søerne

I forbindelse med projektet Naturområdet ved Mastrup Søerne skal der udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for at undersøge miljøkonsekvenserne af projektet.

I den forbindelse ønske Rebild Kommune ideer og forslag til hvilke påvirkninger af miljøet projektet kan have.

Ideer og forslag modtages senest den 14. juni 2021.

Læs mere om projektet i debatoplægget, samt overordnet projektforslag herunder. 

Høringssvar

Skriv dit høringssvar

Frist
OffentliggørelseCookieinformation