Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

Landzonetilladelse

Tilladelse efter planlovens §35 til etablering af en sø på op til 500m2.
Placeres på matr.nr. 35a Terndrup By, Lyngby (Skovvej 14, 9575 Terndrup, Terndruplund).

  • Dato for offentliggørelse: 10. november 2023
  • Klagefrist: 8. december 2023Monsido - statistik

Cookieinformation