Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Tilladelse til krydsning af Katvadgrøften og Tilløb til Råkildegrøften med en trykledning til spildevand

Krydsningerne placeres øst for Støvring. Vandløbene leder begge til Råkildegrøften og videre til Lindenborg Å.

 

Tilladelsen omfatter Krydsning af vandløbene tre steder. To steder med styret underboring og et sted med frigravning. Alle steder er vandløbene rørlagt. Vandløbene krydses med PE-trykrør, som skal pumpe spildevand. Ledningen føres under vandløbsrør.

  • Dato for offentliggørelse: 11. juni 2021
  • Klagefrist: 9. juli 2021

Vedlagte dokumenter
Cookieinformation