Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.
""

Et aktivt liv – sammen | Vision 2030

Visionen er byrådets tanker og ideer om i hvilken retning Rebild Kommune skal udvikle sig. Den er det fælles pejlemærke alle kommunens ansatte arbejder efter. Bliv klogere på visionen, på hvordan vi kommer dertil og på hvad vores fokus er.

Vores vision

Vi er en aktiv kommune fuld af aktive borgere – bundet sammen af et stærkt fællesskab. Det bygger på gode relationer, forebyggelse og læring gennem hele livet. Her bor borgere, der kan og vil styre deres eget liv, og som tager aktivt del i lokalsamfundet. Sunde borgere, der trives og udvikler sig, og som kan håndtere, hvad livet byder på. Vi støtter, hvis nogle i en periode mister balancen. Vi gør, hvad vi kan for at hjælpe og udvikle potentialer.

Her kan du hente en printvenlig version af visionen.

Vores vej dertil

Hvordan vi arbejder, tænker og agerer for at komme tættere på visionen – vores tilgang til opgaverne.

Vi gør det sammen. Vi inddrager og involverer. Vi samarbejder med alle, der vil og lader os inspirere – også udefra. Samarbejdet skaber ideer, erkendelser og muligheder. Sammen udvikler vi velfærden og vores kommune.

Vi forebygger. Vi er på forkant. Vi tager det i opløbet og sætter tidligt ind. Den rettidige omhu kræver måske noget ekstra nu, men betaler sig på den lange bane. Med forebyggelse kommer vi længst.

Vi ser sammenhængen. Vi kommer hele vejen rundt. Tingene skal hænge sammen – og afbalanceres ud fra det samlede billede. Helhedstænkningen sikrer forståelse, tryghed og sammenhæng.

Vores fokus

Kerneopgaven er altid i centrum. For at komme tættere på visionen, sætter vi i de kommende år særligt fokus på:

 • Vi bor 32.000 indbyggere i kommunen i 2030. Det giver os flere muligheder.
 • Vi balancerer mellem at fastholde og tiltrække nye borgere. Det sikrer service og velfærd.
 • Vi skaber balance mellem land og by. Det styrker sammenhængen i kommunen.
 • Vi arbejder for mangfoldighed i boligtilbud. Det sikrer balance og tilbud til borgere i alle livsfaser.
 • Vi både beskytter og benytter naturen. Det åbner for aktive fritidsoplevelser og en mangfoldig natur.
 • Vi bekæmper kassetænkning og bureaukrati. Det giver helhedsorienteret velfærd.
 • Vi sætter ny standard for inddragelse. Det styrker fællesskabet og skaber gode relationer.
 • Vi satser på mental sundhed og sund livsstil for alle. Det giver sunde borgere og råd til mere velfærd.
 • Vi understøtter foreningslivet, fællesskaber og netværk. Det styrker de sociale relationer og aktiverer borgerne.
 • Vi inddrager bevægelse, leg og læring i hverdagen. Det giver sunde og stærke borgere, der er i stand til at mestre eget liv.
 • Vi satser på trivsel og læring fra starten. Tidlig indsats gør en forskel og er en investering i fremtiden.
 • Vi bidrager til, at børn og unge bliver klar til at stå på egne ben og giver dem mod på fremtiden. Det giver stærke borgere, der kan håndtere, hvad livet bringer.
 • Vi har fortsat Nordjyllands bedste erhvervsklima. Det er med til at skabe jobs og udvikling.

Styrkepositioner

Vores styrkepositioner er midler til at nå visionen – de særlige forudsætninger, der gør, at vi kan komme derhen. Styrkepositionerne er vores rygrad. Vi kan meget andet, men dette er vores særlige forcer.

Beliggenhed
– vi er tæt på

Med motorvejen, de større veje og jernbanen er vi tæt på alt – jobs, uddannelsesinstitutioner, kultur, natur og lufthavn. Det vi ikke har selv, ligger lige rundt om hjørnet.

Fyrtårne
– vi er en oplevelsesmagnet

Rold Skov, Rebild Bakker og Regan Vest. Tre unikke steder som gør os kendte og trækker folk til fra hele landet. Naturen er let tilgængelig og rummer en enestående kulturarv. Det skaber rum for mageløse oplevelser for både krop og sjæl.

Muligheder
– vi griber dem

Vi er i vækst! Vi har alle muligheder for udvikling. Vores borgere er generelt stærke og sunde. Vi er danmarksmestre i at tiltrække de 25-39 årige. Vi har mod og økonomi til at gribe mulighederne, og vores størrelse gør os hurtige og handlekraftige.

Monsido - statistik

Cookieinformation