Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Godkendt idet tillægsbevillingen forhøjes til 11,5 mio. kr og idet der disponeres 1.5 mio kr. til byggemodning af Raabjergvej, Sørup, således at etape 4 kan udvides til i alt 9-10 grunde, alt under forudsætning af tilsagn i lånepulje.

ESDH ID
Beslutning

Test af indlejret kode blok

Cookieinformation

Monsido - statistik