Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

""

Aktivitets- og dagcenter

På nogle af kommunens ældrecentre er der et aktivitets- og dagcenter. Her er der mulighed for at deltage i en række forskellige aktiviteter og socialt samvær med andre ældre og pensionister i Rebild Kommune.

Aktivitetstilbud for pensionister og +60

Aktivitets- og dagcentrene i Rebild Kommune tilbydes enten som et visiteret tilbud, hvor du skal visiteres via Borgervisitationen eller som et åbent tilbud for dig som er pensionist og over 60 år, som har lyst til at deltage i et eller flere af aktivitetstilbuddene.

Du kan kontakte et ældrecenter eller Borgervisitation for oplysninger om nærmeste aktivitetstilbud. 

Visiteret dagcenter

På Suldrup Ældrecenter og Ådalscentret kan du blive visiteret til dagcenter.

Det visiterede dagcenter i Suldrup er til dig, som har nedsat funktionsevne, og som kan vedligeholde og udvikle færdigheder såvel fysisk, psykisk som socialt. Det visiterede dagcenter på Ådalscentret er henvendt til borgere med en demensudredning. 

Visiteret dagcenter bevilliges af Borgervisitationen i Center Pleje og Omsorg. 

Borgervisitationen
 

Monsido - statistik

Cookieinformation