Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.
""

Aktivitets- og dagcenter

På nogle af kommunens ældrecentre er der et aktivitets- og dagcenter. Her er der mulighed for at deltage i en række forskellige aktiviteter og socialt samvær med andre ældre og pensionister i Rebild Kommune.

Aktivitetstilbud for pensionister og +60

Aktivitets- og dagcentrene i Rebild Kommune tilbydes enten som et visiteret tilbud, hvor du skal visiteres via Borgervisitatioen eller som et åbent tilbud for dig som er pensionist og over 60 år, som har lyst til at deltage i et eller flere af aktivitetstilbuddene.

Du kan finde aktivitetstilbud til dig der er pensionist eller 60 år og derover, og er selvhjulpen på følgende ældrecentre:

  • Bælum Ældrecenter
  • Haverslev Ældrecenter
  • Øster Hornum Ældrecenter

Visiteret dagcenter

Du kan finde et visiteret dagcenter, der er til dig, som har nedsat funktionsevne, og som kan vedligeholde og udvikle færdigheder såvel fysisk, psykisk som socialt på følgende ældrecentre:

  • Rørbæk Ældrecenter
  • Skørping Ældrecenter
  • Støvring Ældrecenter
  • Suldrup Ældrecenter
  • Ådalscentret - henvender sig udelukkende til dig med demens.

Visiteret dagcenter bevilliges af Borgervisitationen i Center Pleje og Omsorg. 

Borgervisitationen
 

Monsido - statistik

Cookieinformation