Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.
Helbredstillæg og udvidet helbredstillæg

Helbredstillæg (helbredskort) og udvidet helbredstillæg

Helbredstillæg og udvidet helbredstillæg er et tilskud, som du kan søge til egenbetalingen af de helbredsudgifter, du har som folkepensionist.

Du kan søge om helbredstillæg, hvis du er folkepensionist, eller du modtager førtidspension efter de gamle regler fra før 1. januar 2003.

Forsinkelser i udbetalingen af helbredstillæg

Borgerservice i Rebild Kommune får et nyt pensionssystem, og der kan derfor opstå forsinkelser i udbetaling af helbredstillæg til pensionister i januar og februar 2022. 

Cookieinformation

Muni - Helbredstillæg