Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

""

Hjemmepleje/hjælp

Hvis du har brug for personlig hjælp, pleje og praktisk bistand som følge af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, kan du få hjemmepleje.

Hjemmeplejen ydes efter princippet 'hjælp til selvhjælp', det betyder, at du inddrages i de opgaver, som du kan klare.

Personlig og praktisk hjælp kan gives midlertidigt eller varigt afhængigt af dit konkrete behov for hjælp. Midlertidig hjælp kan gives så længe det skønnes, at du på et tidspunkt vil blive i stand til at klare dig selv. Inden bevillingen bliver du oplyst om, at der i Rebild Kommune kan være egenbetaling ved midlertidig hjælp. Ved bevilling af midlertidig hjælp revurderes afgørelsen minimum hver tredje måned. Ved varig hjælp revurderes dit behov for hjælp mindst en gang om året, eller hvis der sker ændringer i din situation.

Skal du på ferie i Rebild kommune kan der, såfremt man er visiteret til hjælpen i hjemkommunen, ydes hjemmehjælp under ferieophold inden for landets grænser. Hjemkommunen udfylder ferieskemaet, der linkes til herunder og returnere til Borgervisitationen via sikker mail på su@rebild.dk.

Hvis du har spørgsmål eller gerne vil søge om hjemmepleje, skal du kontakte Borgervisitationen i Center Pleje og Omsorg.

Vidste du at...

Du kan oprettet en fremtidsfuldmagt, så andre kan handle på dine vegne, hvis du engang i fremtiden bliver syg eller svækket og ikke kan varetage dine egne interesse?

Hvis din nysgerrighed er vakt kan du læse meget mere og ansøge om en fremtidsfuldmagt vi linket herunder.

Fremtidsfuldmagt

Skema - Midlertidig ophold i Rebild Kommune

Artikel
Overskrift

Hvis du har svært ved at klare hverdagen i hjemmet ved egen hjælp, kan du søge hjemmehjælp

Monsido - statistik

Cookieinformation